Hopp til innhald

DAT160 Intelligente roboter

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i intelligente roboter. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, programmering, programvarearkitektur, læring i roboter, robot team, simulering og anvendelse av roboter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper om intelligente roboter, med fokus på anvendelse, programmering og intelligens.
  • Grunnleggende kunnskaper om modellering, koordinering og simulering av mobile roboter.

Ferdigheter

  • Programmering og simulering av mobile roboter.
  • Programmering og design av programvarearkitektur for enkle intelligente roboter og robot team.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av intelligente roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering, algoritmer og matematikk svarende til andre studieår i studieprogrammene dataingeniør og informasjonsteknologi. Kjennskap til Matlab og Python er en fordel.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger (både fysiske og digitale), laboratorieøvinger, obligatoriske øvingsoppgaver, og et semester prosjekt i gruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 godkjente øvingsoppgaver.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

  1. Muntlig individuell eksamen, teller 75% av endelig karakter.
  2. Semesteroppgave i gruppe, teller 25% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt (kategori 5).

Mer om hjelpemidler