Hopp til innhald

ING271 Bølgefysikk og termodynamikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder:

 • Viskositet
 • Trykk i væsker
 • Kontinuitetsligning
 • Bernoullis ligning
 • Fotoelektrisk effekt
 • Ioniserande stråling
 • Bølgefysikk. Mekaniske bølger, lydbølger og lys.
 • Termodynamikk
 • Varmelære
 • Kinetisk gassteori
 • Varmetransport

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Studenten har kunnskap om grunnleggande prinsipp innan termisk fysikk, ioniserande stråling, fluidmekanikk og bølgefysikk.

Ferdigheter

 • Studenten kan modellere ved å anvende grunnleggende prinsipper fra fysikk, metoder og utvikle kreative løsninger for praktiske problem.

Generell kompetanse

 • Studenten kan bruke fysikk for å sette opp, tolke og vurdere modeller.
 • Studenten forstår fysiske prinsipp, tankemåter, metoder og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen krav, men anbefalte forkunnskaper innen grunleggende mekanikk.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger og regneøvinger.

I vårsemesteret er undervisningen nettbasert, se Canvas for mer informasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig obligatorisk innlevering.

Arbeidskravet må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent for at studenten skal få å gå opp til eksamen. 

Godkjente øvinger gir også tilgang til eventuell utsatt eksamen følgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget blir undervist, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer. Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok.

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX Solar, etc).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAT152 - Vidaregåande matematikk og fysikk for data og elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng