Idrett og trening

Årsstudium

Er du glad i å trene og drive med idrett? Da er årsstudium idrett og trening perfekt for deg! I studentbygda Sogndal, med gode treningsfasiliteter på campus, et topp moderne treningssenter og fantastisk natur, får du en aktiv studiehverdag. Et år som gir kunnskap og mange muligheter. 

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203185

  Opptakskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Idrett og trening?

  Gjennom studiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere og gjennomføre trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

  Du kan studere idrett og trening ved campus Sogndal.

  Gode lærings- og treningsfasiliteter på campus danner en unik ramme for undervisningen. I tillegg er det kort vei til fantastisk natur som Sogndalsfjellene, Sognefjorden og Jotunheimen.

  Du lærer om:

  • Treningslære, anatomi og bevegelseslære - hvordan en systematisk kan jobbe for å forbedre styrke og utholdenhet, samt kunnskap om fysiologiske og biomekaniske forhold som er sentrale i idrett og trening
  • Ulike idrett-, trening- og bevegelsesaktiviteter
  • Planlegging, organisering og gjennomføring av trening og idrettsaktiviteter for ulike målgrupper og individ
  • Idrettens egenart og plass i samfunnet

  Praksis i årsstudium idrett og trening 

  Du har ca 20 timer punktpraksis knyttet til idrett og trening. 
  Les mer om hvordan praksis er lagt opp.

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisnings- og læringsformene er varierte og veksler mellom forelesninger, praktisk undervisning, gruppe- og individuelt arbeid og bruk av digitale læringsplattformer.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Vil du studere mer?

  Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse bachelorutdanningene ved HVL:

  Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

  Etter endt bachelorgrad og mastergrad kan du søke deg videre på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise fra 5. til 13. trinn.

  Andre utdannningar du kanskje vil like