Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid

Forkurs

Realfagskurset er eit deltidsstudium i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til ingeniørutdanningar. Kurset består av nettundervisning og samlingar, og lar seg kombinere med jobb.

Bergen, Førde, Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Bergen: 47,3
   Førde: alle
   Haugesund: alle

  Om å søke opptak til HVL

  Kva er realfagskurs?

  Realfagskurset er eit tilbod for deg som vil bli ingeniør, men som manglar fordjupning i matte og fysikk. Kurset er heilårig, og startar opp på hausten. 

  Kurset er nett- og samlingsbasert, og kan difor kombinerast med jobb. Samlingane og eksamen går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

  Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

  Du kan også ta halvårig realfagskurs i vårsemesteret i Bergen. Dette kurset går på heiltid. 

  Har du yrkesfag eller fag/sveinebrev, men manglar generell studiekompetanse, må du søke forkurs:

   

  Kva lærer du?

  Faga som inngår i kurset er matte og fysikk. Pensum omfattar det vesentlege av fysikk 1, matematikk R1 og R2. Innhaldet i kurset er tilpassa for å gå vidare på ei ingeniørutdanning. Undervisninga er derfor ikkje identisk med vidaregåande skule. 

  Kurset består berre av to fag, og du har to eksamenar tilslutt- ein i matte og ein i fysikk. Mattefaget dekker både R1 og R2. Det er ikkje mogleg å dele opp faget.

  Korleis er undervisninga?

  Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. Vi legg opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar. I samband med laboratoriumsundervisning vil ei av samlingane i vårsemesteret vere obligatorisk.

  Du møter på studiestaden du har fått opptak til (Bergen, Førde eller Haugesund) 

  For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

  Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

  Pensumbøker for studieåret 2023/2024

  Matematikk REAL112

  Sinus Grunnbok,
  av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753023

  Sinus Oppgavesamling,
  av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753030

  Fysikk REAL111 (Realfagskurs/Forkurs)

  Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741945

  Rom Stoff Tid Studiebok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741969

  Gyldendals tabeller og formler i fysikk, av Haugan og Aamot
  Gyldendal, 2022 ISBN 9788205565302

  Anbefalt kalkulator

  Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

  Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

  Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

  Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk. 

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.