To ungdomsskuleelevar i samtale i klasserom

Research in Pedagogical Entrepreneurship (RiPE)

RiPE tilhører forskningsprogrammet kunst, kreativitet og kulturelle praksiser og forsker blant annet på pedagogisk entreprenørskap knyttet til utdanning av lærere.

 

Forskergruppa ble opprinnelig etablert for å utvikle forskningsdelen av lærerutdanningene i Sogndal sin satsing på pedagogisk entreprenørskap knyttet til utdanning av lærere.

Forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen

Forskergruppa fokuserer på forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter og publisering, og har gjennom dette etablert seg i nettverket av forskningsmiljøer for pedagogisk entreprenørskap i Norden. Det er et mål å bidra til forskning på bruk av entreprenørielle tilnærminger i fag i skolen, og implementering av pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanninger og skole. Til dette har vi i flere år arbeidet med prosjekt og publisering knyttet til utvikling av en entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen.

Didaktiske verktøy for nåtidens og fremtidens skole

Forskergruppa favner bredt i sitt mål og arbeid om å være en aktør i påvirkning av skole og læring for framtida, og ser dette både i forhold til enkeltfag i skole og lærerutdanning, og i lærerutdanning generelt. Gruppa arbeider for tiden bredt med Fagfornyelsen, med forskning og utvikling knyttet til didaktiske verktøy for nåtidens og framtidens skole. Eksempler på dette er arbeid med programmering i matematikk på barnetrinnet, bruk av Escape Room som didaktisk verktøy for undervisning og læring, og begrepet deltakende læring.

Sentrale samarbeidspartnere

Sentrale samarbeidspartnere lokalt er praksisskoler knyttet til lærerutdanningene ved HVL i Sogn og Fjordane, og Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Nasjonalt har vi kontakt med Østlandsforskning og KS Utdanning. Internasjonalt samarbeider vi med forskningsnettverket CIE (Creativity, Innovation, Entrepreneurship), der det er med forskere fra Sverige, Island, Finland, Danmark og Norge. Vi har også samarbeid med det internasjonale nettverket Oxford Research Encyclopedia of Education.

Prosjekter

 • GameIT - Gamestorming for innovative teaching er et Erasmus+ prosjekt som starta 1. september 2017. Prosjektet har utviklet brettspill og rollespill der læring av ulike kompetanser knyttet til 21 century skills er i fokus. Prosjektet ble avsluttet med konferanse og publisering av antologi våren 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland  , University of Bacău (UB) Romania og University of Ljubljana (UL), Slovenia.
 • PECK (Pedagogical Entrepreneurship for Content Knowledge):
  Erasmus+prosjekt som startet opp 01.09.2017. RiPE var prosjektansvarlig, og driftet et utviklings- og utvekslingssamarbeid mellom seks skandinaviske skoler (Norge, Sverige, Danmark). Våren 2020 ble det publisert en antologi med fokus på entreprenøriell didaktikk som del av formidlingen fra prosjektet, med tittel Læring for fremtiden: En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen (Utgitt av Kommuneforlaget AS). 
 • Oxford Research Encyclopedia of Education:
  Representanter fra RiPE har skrevet en encyclopedisk artikkel om pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. 
 • Desentralisert kompetansehevingstiltak: 
  Samarbeid med flere kommuner; Tidligere Flora kommune (nå del av Kinn kommune), Vik kommune og kompetanseregion Nordfjord om desentralisert kompetanseheving for matematikklærere. 
 • LFF: Forskergruppa deltok i 2019-20 i arbeidet med å utvikle et prosjekt for utvikling av studentaktive læringsformer i grunnskolelærerutdanningene ved Campus Sogndal. Prosjektet fikk ikke midler hos Diku, men det arbeides med å legge til rette for implementering av deler eller hele prosjektstrukturen i framtidig grunnskolelærerutdanning i Sogndal. 
 • Utredning og utforsking av Escape Room som didaktisk verktøy til bruk for å operasjonalisere den generelle delen av Fagfornyelsen (LK20), og læreplanen i matematikk. 

Publikasjoner

Holo, Odd-Eivind;Kveim, Eskil Nore;Lysne, Mari Skjerdal;Taraldsen, Lene Hayden;Haara, Frode Olav (2022) A review of research on teaching of computer programming in primary school mathematics: moving towards sustainable classroom action Education Inquiry

Jenssen, Eirik S.;Sagar, Helena;Agger, Anne;Haara, Frode Olav (2020)
Læring for fremtiden: En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen Kommuneforlaget AS

Taraldsen, Lene Hayden;Haara, Frode Olav;Lysne, Mari Skjerdal;Reitan Jensen, Pernille;Jenssen, Eirik Sørnes (2020) A review on use of escape rooms in education – touching the void Education Inquiry

Jenssen, Eirik S., Haara, Frode Olav (2019) Teaching for Entrepreneurial Learning Universal Journal of Educational Research

Haara, Frode Olav, Jenssen, Eirik S. (2019) The Influence of Pedagogical Entrepreneurship in Teacher Education 

Jenssen, Eirik S.;Haara, Frode Olav (2019) Undervisning for entreprenøriell læring  Bedre Skole

Haara, Frode Olav (2018) Pedagogical Entrepreneurship in School Mathematics: An Approach for Students’ Development of Mathematical Literacy International Journal for Mathematics Teaching and Learning

Haara, Frode Olav;Jenssen, Eirik S. (2018) "Lekser og tidspress skaper negativ stress, særlig hos jenter i ungdomsalder. De stjeler tid, virker på søvnkvalitet, fysisk velvære og sosiale liv." VG : Verdens gang

Jenssen, Eirik S.;Haara, Frode Olav;Kårstein, Asbjørn (2018) Læring gjennom pedagogisk entreprenørskap 

Haara, Frode Olav;Bolstad, Oda Heidi;Jenssen, Eirik S. (2017) Research on mathematical literacy in schools - Aim, approach and attention European Journal of Science and Mathematics Education

Husabø, Eivind Standal (2017) Den entreprenørskapsorienterte skuleleiaren 

Haara, Frode Olav, Jenssen, Eirik Sørnes, Fossøy, Ingrid;Ødegård, Inger Karin Røe (2016) The ambiguity of pedagogical entrepreneurship - the state of the art and its challenges Education Inquiry

Haara, Frode Olav;Jenssen, Eirik Sørnes (2016) Pedagogical entrepreneurship in teacher education – what and why? Tímarit um uppeldi og menntun

Meir om forskingsgruppa

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.

Forskergruppeleder

bilde av Frode Olav Haara

Frode Olav Haara

Førsteamanuensis