Den nasjonale FORSA-konferansen: Bærekraft og sosial ulikhet

Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, 20.- 21. september 2022

Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer? Vi ønsker at kunnskapsproduksjonen vår skal bidra til bærekraftige løsninger for velferden lokalt og globalt.

Påmeldingsfrist for konferansen er søndag 11.september.

Meld deg på her

Frist for refundering av påmeldingsavgift er 20.august. Ved refundering av påmeldingsavgift trekkes et administrasjonsgebyr på kr.250. 

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse. Vi inviterer bredt til presentasjon og drøfting av forsking av relevans for sosialt arbeids fag- og praksisområde.

Med bærekraft og sosial ulikhet som overordnet tema retter vi oppmerksomheten mot de store samfunnsutfordringene og forskningsbehov som følge av FNs bærekraftsmål. Det kan dreie seg om tema knyttet til fattigdom og ulikhet i helse, arbeidsinkludering, oppvekst, barnevern, trygge lokalsamfunn og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vi ønsker særskilt å invitere inn forskning på sosial ulikhet og forskning som bidrar til sosial, politisk og økonomisk integrasjon på alle nivå fra det lokale til det globale.

Program

Konferansen gjennomføres i Mimes Brønn ved Campus Kronstad

Tirsdag 20.september

Tirsdag 20.september

09.30-10.00

Registrering med kaffe

10.00-10.10 Velkommen ved rektor Gunnar Yttri

10.10-10:30

Åpning

10.30-11.15

Bærekraft – kompleksitet, usikkerhet og håp
Professor Kjellrun Hiis Hauge

11.15-11.30

Pause

11.30-12.15

Velferdsstigma, sosial ulikhet og den norske samfunnsdebatten
Professor Kjetil Grimastad Lundberg

12.15-13.00

Lunsj i kantinen

Felles lunsj for stipendiater i Mesanninen, 2.etasje i kantinen

13.00-14.30

Parallellsesjon 1A-1D. Se program her

14.30-15.00

Pause med kaffe

15.00-16.30

Parallellsesjon 2A-2C. Se program her

16.30-16.45

Pause

17.00-17.45

Kunstvandring på campus med Eli Bergsvik. Start ved Mimes Brønn

19:30

Konferansemiddag på Fløien Folkerestaurant

Onsdag 21.september

Onsdag 21.september

09.00-09.15

Åpning

09.15-10.00

God hälsa och välbefinnande, god utbilding och minskad ojämlikhet för barn och unga – viktiga mål för den sociala barnavården i Sverige
Seniorforsker Ingrid Højer

10.00-10.15

Forsa informerer

10.15-10.45

Pause med kaffe

10.45-12.15

Parallellsesjon 3A-3D. Se program her

12.15-13.00

Lunsj

13.00-14.30

Parallellsesjon 4A-4D. Se program her

14.30-14.45

Pause

14.45-15.15

Avslutning

Program parallellsesjoner

 

Tidsskriftsavtale

Temanummer av Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development (NJWEL) (2023)

Med utgangspunkt i temaet for konferansen har vi inngått avtale med NJWEL om utarbeiding av et temanummer med utvalgte bidrag fra konferansen.

Klimaendringer, pandemi og krig gir samfunnsutfordringer som det er vanskelig å overskue. Den nordiske velferdsmodellen har gitt sosial utjevning, sikring av god levestandard og forutsigbarhet for innbyggernes velferd på et nivå som er ganske enestående både historisk og globalt. Det finnes ikke ett svar på hvordan vi utvikler fagområdet sosialt arbeid videre i lys av dagens store samfunnsutfordringer, men vi vet at kompetansen blir vesentlig for å sikre velferdens framtidige bærekraft. 

Temanummeret skal samle innlegg fra den norske FORSA-konferansen i 2022. Vi ønsker artikler som gir særlig aktuelle og nyskapende bidrag til kunnskapsgrunnlaget for sosialt arbeid i møte med dagens samfunnsutfordringer. Det kan være bidrag som fornyer vår forståelse for hva som sikrer integrasjonen i samfunnet, skaper tillit, støttet opp under en positiv samfunnsutvikling, mobiliserer sivilsamfunnets ressurser og ivaretar kvalitet og rettssikkerhet i velferdstjenestene.  

Temanummeret har arbeidstittel: Bærekraftig velferdsutvikling og sosialt arbeid i møte med fremtidens samfunnsutfordringer 

NJWEL er et nystartet tidsskrift som tar imot bidrag på skandinaviske språk og engelsk. Les mer her: Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development | Idunn

Tid og sted

20. - 21.  september 2022
Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Rom: Mimes Brønn

Målgrupper

 • Forskningsaktive fagfeller fra sosialfaglige profesjonsutdanninger
 • Stipendiater med interesse for sosialfaglige problemstillinger
 • Forskere med tverrfaglig profil og interesse for sosialvitenskapelige problemstillinger
 • Alle som har interesse for forskning i sosialt arbeid, velferdstjenester og tjenesteutvikling

Tidslinje

 • Call for abstract: 15. februar 2022
 • Innsending av abstract: 8.mai 2022
 • TIlbakemelding på abstract: 1 juni. 2022
 • Påmeldingfrist: 26.august 2022
 • Påmeldingsfrist for bidragsytere: 20,juni 2022
 • Detaljert program: 6.august

Om FORSA og Høgskulen på Vestlandet

Forsa

Foreningen for Forskning i Sosialt Arbeid i Norge (FORSA-Norge) er en sammenslutning av personer som arbeider med og interesserer seg for forskning og utviklingsarbeid i feltet sosialt arbeid.

Les mer om foreningen her

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 17.000 studentar. Kvart år uteksaminerer vi 4.500 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

Les mer om HVL her

Les om Institutt for velferd og deltaking ved HVL her 

Arrangementskomité

 

Call for abstract og symposium

Vi inviterer til paper-presentasjoner for forskningsbidrag med ulike teoretiske, metodiske og empiriske bidrag. For større prosjekter inviterer vi også til å sende inn forslag til symposium av opp til 1,5 times varighet.

Konferansen ønsker spesielt bidrag under tre hovedtema:

 • Barn, unge, familier og barnevern
  • Aktuelle tematikker; Barn, unge og sosial ulikhet, Barnevern i en flerkulturell kontekst, Beslutninger, makt og kompetanse i komplekse barnevernssaker
 • Sosialt arbeid, velferdstjenester, kunnskap og kompetanse
  • Aktuelle tematikker; Tjenester i møter med familier med sammensatte behov, Arbeidsinkludering som sammensatt problem, Muligheter og hindringer for brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester, Kunnskaps- og kompetanseutvikling i skjæringen mellom velferdsfelt, utdanning og forskning, Interseksjonalitet
 • Bærekraft, fattigdom og sosialt arbeid
  • Aktuelle tematikker; Kollektiv mobilisering for bærekraftige løsninger, Kollektiv mobilisering i arbeid med familier som opplever fattigdom, Samskaping, bærekraft og grønt sosialt arbeid
 • Andre aktuelle tema knyttet til forskning i sosialt arbeid

Abstract sendes på mail til forsakonferansen@hvl.no 

Søknadsfrist for innsending er 8.mai 2022

Abstract skal inneholde:

 • Tittel
 • Forfatter(e)
 • Mest aktuelt hovedtema (se liste)
 • Nøkkelord
 • Totalt maks 350 ord

Symposium, 90 minutter – format:

 • Minimum 4 innlegg
 • Tid til diskusjon/kommentarer
 • Ledes av forslagsstiller

Forslag til symposium skal inneholde:

 • Tittel
 • Beskrivelse av overordnet tematikk/prosjekt
 • Abstract for innleggene
 • Kjøreplan

Hotell

Vi har gjort avtale med to hoteller for reservasjon av hotellrom.

Scandic Ørnen

Scandic Ørnen ligger sentralt i Bergen Sentrum, nærme bybanen og togstasjonen.

Vi har holdt av 100 rom 20.09.2022–21.09.2022. Disse kan bestilles til og med 20.06.2022. Pris for rom er kr 1590,-

Betaling skjer i forbindelse med oppholdet, frokostbuffet er inkludert.

Bestill gjennom Scandics nettsider og oppgi koden: BHOE200922

Bestillingen kan endres eller avbestilles frem til kl. 18:00 lokal tid 16:09.2022

Citybox Danmarksplass

Citybox ligger midt mellom Bergen sentrum og Campus, med gå- og sykkelavstand i begge retninger.

Her har vi lagt av 10 enkeltrom og 10 dobbeltrom. Rommene kan bestilles frem til 09.08.2022

Pris for enkeltrom er kr 549,- 
Pris for dobbeltrom er kr 699,-

Bestill ved å sende epost til DANMARKSPLASS@CITYBOX.NO og oppgi koden: 78204 

 

Keynote speakers

bilde av Ingrid Højer

Ingrid Højer

Seniorforsker

Lurer du på noe? Kontakt oss:

bilde av

bilde av Svanaug Fjær

Svanaug Fjær

Instituttleiar