Førsteamanuensis

Hilde Birgitte Hjertager Lund

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning

Jeg forsker og underviser i emner knyttet til ledelse, kulturelt mangfold og politikk i barnehagen spesielt, og i utdanningssektoren generelt. Jeg er særlig interessert i ledelsesutfordringer og vilkår i en kulturelt mangfoldig utdanningssektor, sosial ulikhet og maktrelasjoner i utdanning.

Jeg jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet mitt (2022) har tittelen: Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager. Doktorgradsprosjektet er tilknyttet Barnkunne - senter for barnehageforskning og arbeidspakke 10: Ledelse og mangfold i barnehager

Studien undersøker betydningen pedagogisk ledelse har for det pedagogiske innholdet og kvaliteten knyttet til inkludering og forståelser av mangfold. Studien er kvalitativ og bruker semistrukturerte intervju, feltarbeid og deltakende observasjon som metode. Pedagogiske ledere og styrere er intervjuet og barnehagens praksiser knyttet til den pedagogiske lederrollen og mangfoldsforståelser er innhentet gjennom etnografiske observasjonsstudier. Foreldreperspektivet i studien er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med flyktningforeldre. 

Roller og verv 

Publikasjonar

 • "I Norge går alle på tur". Barnehagen som språklærings- og inkluderingsarena. Utfordringer og muligheter

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2024)
 • Kulturelt mangfold i barnehagen

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2024)
 • Når begynner og slutter ledelse?

  Fimreite, Hege, Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Glosvik, Øyvind, Karlsen, Anne Mette Færøyvik, Sekkingstad, Dorthea, Haukedal, Kjersti Sandnes (2024)
 • Det flerkulturelle klasserommet- Kultur, perspektiver og kulturell kompetanse

  (2024)
 • Flerkulturell forståelse. Kultur, perspektiver og kulturell kompetanse

  (2024)
 • “Good parents know what is best for the child”. Refugee Parents and ECE Professionals Experiences of their partnership in the Early Childhood Education institution in Norway

  (2024)
 • Kultursensitiv tilnærming i barnehagen. Utfordringer og muligheter

  (2024)
 • Mangfold under lupen. Teori og praksis

  (2024)
 • Mangfoldsforståelser under lupen

  (2024)
 • “We try to give a good life to the children”-refugee parents and ECE professionals experiences of the early childhood education partnership in Norway

  (2024)
 • Dette fikk tre familier fra andre land til å stusse da de kom til Bergen.

  Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Hansen, Cathrine Trane (2024)
 • – Vi tar ikke for gitt at alle barn kjenner Bukkene Bruse

  Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Kinsella, Victoria Åsne (2024)
 • Exploratory workshop: Discussion around contributions to the Handbook on Communities, Families and Schooling in Education Research

  Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Melnikova, Julia, Paulgaard, Gry, Lasselle, Laurence (2024)
 • Hvordan vi ser for oss at forskningsprosjekter ved BARNkunne, kan bidra til policy utvikling og styrking av barnehagesektoren? Om BARNkunnes portefølje og hva de bidrar til

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sadownik, Alicja R., Andreadakis, Zacharias, Glosvik, Øyvind, Sønsthagen, Anne Grethe, Fimreite, Hege, Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Aadland, Eivind (2024)
 • Tre ulike måter å forstå mangfold på

  Fredheim, Line Storvik, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Metodologiske utfordringer med forskning på «mangfold» i utdanningskontekster

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Kvaale-Conateh, Lamin Andre, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Foreldresamarbeid og mangfold

  Krieken Laski, Alona, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Enfoldig, flerfoldig og mangfoldig. Forskning på kulturelt mangfold i barnehagen – en litteraturstudie.

  (2023)
 • Kontroll eller autonomi? Å navigere spenninger - pedagogiske ledere som bakkebyråkrater

  (2023)
 • Ledelse i spenn. Nyere forskning om lederroller i utdanningssektoren

  (2023)
 • Ledelse i spenn –Å balansere mellom kontroll og autonomi i en kompleks utdanningskontekst

  (2023)
 • Ledelse og profesjonsutvikling barnehagen. Endring og kunnskapsutvikling

  (2023)
 • Mangfoldskonstruksjoner, institusjonaliserte barnehagepraksiser og kultursensitivitet. Utfordringer og muligheter

  (2023)
 • Pedagogisk ledelse, profesjonsutvikling og kulturelt mangfold i barnehagen

  (2023)
 • Towards a more inclusive Education? Pedagogical Leadership in Early childhood education in Norway

  (2023)
 • Stor variasjon i hvordan pedagogiske ledere møter kulturelt mangfold

  Salvesen, Kjersti, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Difference, equality and diversity. Pedagogical Leaders’ Leadership Practice and Diversity Constructs, and Refugee Parents Experience encountering the kindergarten"

  (2022)
 • "Gjennom forskerens blikk"-Metodiske utfordringer og muligheter med deltakende observasjon i studier av barnehageledelse

  (2022)
 • Pedagogisk ledelse i kulturelt mangfoldige barnehager- Profesjonsutvikling, makt og institusjonaliserte barnehagepraksiser

  (2022)
 • “Through the researcher’s gaze”. Field roles, positioning and epistemological reflexivity doing qualitative research in a kindergarten setting.

  (2022)
 • Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager

  (2022)
 • «Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen

  (2022)
 • Det er mange ting man tar for gitt i den norske barnehagen

  Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Sandgrind, Silje Wiken (2022)
 • «De er jo alle barn»–Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen-

  (2021)
 • Etniske minoritetsforeldres erfaringer med foreldresamarbeidet i barnehagen

  (2021)
 • «Jeg liker at barnet mitt trives i barnehagen, men noen ganger er jeg litt redd». Møter mellom etniske minoritetsforeldre og barnehagen

  (2021)
 • “Through the researcher’s gaze” Preconceptions, understandings, and reflexivity in qualitative research in a kindergarten setting

  (2021)
 • «Vi er vel egentlig alle like». Pedagogisk ledelse, mangfoldskonstruksjoner og foreldresamarbeid i barnehagen.

  (2021)
 • "We are equal, but I am the leader". Leadership enactment in early childhood in Norway

  (2021)
 • “We must do like the Norwegians, go hiking, outdoor activities and things like that."Refugee parents’ experiences with parental cooperation and encountering kindergarten.

  (2021)
 • "Vi er alle like og drar lasset sammen". Pedagogisk ledelse i barnehagen

  (2020)
 • “Betwixt and between”- educational managers between the market and profession"

  (2019)
 • "Cultural diversity as equality, inequality or awareness? Educational leaders perceptions and practices on cultural diversity"

  (2019)
 • Ledelse i møte med kulturelt mangfold

  (2019)
 • Metodiske utfordringer og refleksjoner på feltarbeid i egen kultur

  (2019)
 • Pedagogisk ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen

  (2019)
 • Pedagogiske ledere mellom marked og profesjon

  (2019)
 • Det flerkulturelle klasserommet Foredrag - Faglig pedagogisk dag UIB

  (2012)
 • Søte, frie og moderne. En studie av unge japanske middelklassekvinners livsprosjekter i Shizuoka,Japan

  (2002)