Førsteamanuensis

Hilde Birgitte Hjertager Lund

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannnet sosialantropolog og har en Cand.polit. grad fra Universitetet i Bergen med fagene psykologi, ledelse, pedagogikk (PPU)  og veiledningspedagogikk og har en doktorgrad i utdanning fra Høgskulen på Vestlandet.


Jeg har arbeidserfaring fra flyktningtjeneste, barnevern, grunnskole, voksenopplæring og høyere utdanning. Forskninginteressene mine er kulturelt mangfold, utdanning og ledelse. Doktorgradprosjektet mitt har tittelen "Ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen".

Underviser i
 • PEL312 - Pedagogikk og elevkunnskap (GLU)
 • LSU1 - Ledelse, samarbeid og utviking (BLU)
 • BLUBACH - Bacheloroppgaven på barnehagelærerutdanningen
 • MGBUB101-Teoretiske perspektiv på utdanning og bærekraftig utvikling i Afrika
 • MPUV504 Vitskapsteori og metode

 • MPUV - Master i praktisk utdanningsvitenskap - Ledelse og organisasjon 

 • MGUSA101 - Samfunnsfag 1
Forskar på
 • barnehage
 • ledelse
 • samfunnfag
 • kulturelt mangfold
 • Utdanning
 • utdanningsledelse
 • makt
 • kulturell kapital
 • minoritetsforeldre
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Foreldresamarbeid og mangfold

  Krieken Laski, Alona, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Difference, equality and diversity. Pedagogical Leaders’ Leadership Practice and Diversity Constructs, and Refugee Parents Experience encountering the kindergarten"

  (2022)
 • "Gjennom forskerens blikk"-Metodiske utfordringer og muligheter med deltakende observasjon i studier av barnehageledelse

  (2022)
 • Pedagogisk ledelse i kulturelt mangfoldige barnehager- Profesjonsutvikling, makt og institusjonaliserte barnehagepraksiser

  (2022)
 • “Through the researcher’s gaze”. Field roles, positioning and epistemological reflexivity doing qualitative research in a kindergarten setting.

  (2022)
 • Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager

  (2022)
 • «Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen

  (2022)
 • «De er jo alle barn»–Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen-

  (2021)
 • Etniske minoritetsforeldres erfaringer med foreldresamarbeidet i barnehagen

  (2021)
 • «Jeg liker at barnet mitt trives i barnehagen, men noen ganger er jeg litt redd». Møter mellom etniske minoritetsforeldre og barnehagen

  (2021)
 • “Through the researcher’s gaze” Preconceptions, understandings, and reflexivity in qualitative research in a kindergarten setting

  (2021)
 • «Vi er vel egentlig alle like». Pedagogisk ledelse, mangfoldskonstruksjoner og foreldresamarbeid i barnehagen.

  (2021)
 • "We are equal, but I am the leader". Leadership enactment in early childhood in Norway

  (2021)
 • “We must do like the Norwegians, go hiking, outdoor activities and things like that."Refugee parents’ experiences with parental cooperation and encountering kindergarten.

  (2021)
 • "Vi er alle like og drar lasset sammen". Pedagogisk ledelse i barnehagen

  (2020)
 • “Betwixt and between”- educational managers between the market and profession"

  (2019)
 • "Cultural diversity as equality, inequality or awareness? Educational leaders perceptions and practices on cultural diversity"

  (2019)
 • Ledelse i møte med kulturelt mangfold

  (2019)
 • Metodiske utfordringer og refleksjoner på feltarbeid i egen kultur

  (2019)
 • Pedagogisk ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen

  (2019)
 • Pedagogiske ledere mellom marked og profesjon

  (2019)
 • Det flerkulturelle klasserommet Foredrag - Faglig pedagogisk dag UIB

  (2012)
 • Søte, frie og moderne. En studie av unge japanske middelklassekvinners livsprosjekter i Shizuoka,Japan

  (2002)