Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Internt prosjekt

Prosjektperiode

August 2014 - Desember 2016

Prosjektsamandrag

Forskningsprosjektet “Pedagogikk og pedagogikkvitenskap” tar sikte på å drøfte, utvide og fornye disiplinen og faget pedagogikk, samt gjøre faget relevant for praksisfeltet, den nye femårige lærerutdanningen og PhD.-programmet (Studier av danning og didaktiske praksiser). Prosjektets deltakere bidrar med ulike perspektiver på pedagogikk, det vil si perspektiver som åpner for en skole som skaper kontakt og engasjement til selve livet, utover en skole som kun skaper kontakt med en abstrakt fagverden. Samtidig er prosjektets målsetting å komme bort fra den allmenne idéen om at pedagogikk er et bindestreksfag, hvor pedagogikk oppfattes som et supplement for filosofi, psykologi, sosiologi, historie etc. Prosjektet vil bli publisert som en antologi, med Prof. Dr. Herner Sæverot og Prof. Dr. Tobias C. Werler som redaktører.