Lived Democracy in School

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2013 - Januar 2018

Finansieringskjelder

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Agder

Totalbudsjett