Lived Democracy in School

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, AL-Seksjon for matematikk fagdidaktikk - Bergen

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2013 - Januar 2018

Finansieringskjelder

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Agder

Totalbudsjett