Utveksling: Samfunnsfag

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Australia: Queensland University of Technology
Danmark: University College Copenhagen / Københavns Proffesionshøjskole (Erasmus) 
Danmark: University College Absalon / Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Nederland: HAN University of Applied Sciences  (Erasmus) 
New Zealand: Auckland University of Technology
USA: Augustana University


Professor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag