Små trehus på rekke (illustrasjonsbilete)

Areal og eiendom

Master

Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Gjennom studiet tilegner du deg:

  • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
  • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
  • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning

Du lærer å gjennomføre avanserte analyser av faglige problemstillinger.

Oppbygging av studiet:

  • Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling.
  • Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.
  • I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealforvaltning.
  • I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsformene spenner fra tradisjonelle forelesninger, arbeidsgrupper og diskusjoner, til befaringer og feltkurs, samt ulike former for individuell og gruppevis veiledning.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet, fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Se hvor du kan reise i listen under. 

Hvor kan du reise?