Hopp til innhald

ID3-329 Personlig trener (PT)

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

 • Coaching
 • Salg og markedsføring
 • Treningslære
 • Spotting
 • Etikk
 • Treningsplanlegging
 • Ulike timer/organisering relatert til PT

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipp innenfor styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • har kunnskap om ulike måter å markedsføre seg selv som personlig trener
 • har kunnskap om sentrale moment innen coaching, eksempelvis motivasjon og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spottingteknikker
 • kan reflektere over ulike etiske dilemma en kan komme opp i som personlig trener
 • behersker ulike styrke-, utholdenhets- og bevegelighetsøvelser og er et godt øvelsesbilde
 • kan anvende den faglige kunnskapen til å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagstoff innenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre kartlegging av kunden gjennom samtale, observasjon og kroppsholdningsanalyse
 • kan gjennomføre PT timer med lite utstyr

Krav til forkunnskaper

Årsstudium i idrett eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaver og praktiske timer i treningsstudio. Teori blir knyttet til praktiske aktiviteter. Studentene skal planlegge og gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Studentene skal øve på alle de ulike momentene i personlig trener rollen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Oppfylle krav i sammenheng med obligatorisk oppmøte
 • Planlegge, gjennomføre og reflektere i forbindelse med praktiske timer
 • Godkjent caseoppgaver, både teoretisk planlegging og praktiske instruksjonsoppgaver

Vurderingsform

Individuell praktisk metodisk eksamen med munnlig eksaminasjon. Gradert karakter (A-F).

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler