Hopp til innhald

MAS308 Gas Technology

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi deltakerne en omfattende og oppdatert kunnskap om naturgassindustrien. Den dekker en rekke underemner, for eksempel produksjon, prosessering, lagring, transport og energikonvertering av naturgass. Kurset gir også en omfattende kunnskap om biogasser. Faget legger  sterkt vekt på miljø og sikkerhetsaspekter.

Kursinnhold:

 • En oversikt over norsk gassindustri (produksjon, rørledninger, gassanlegg, eksport)
 • En introduksjon til konvensjonelle og skifergass (historie, opprinnelse, terminologi)
 • Produksjon av naturgass (geologi, eksplorasjon, boring)
 • Behandling av naturgass og prosessering (separasjon, dehydrering, søtning, kondensatfjerning)
 • Naturgasskompresjon og flytendegjøring
 • Naturgass-termodynamikk og energikonvertering (flerfasestrøm, gassblanding, gassegenskaper, kompressibilitet, Joule-Thomson-effekt)
 • Introduksjon til biogass, syngass og hydrogen
 • Introduksjon til turbomaskineri (pumping, komprimering, ekspansjon)
 • gassikkerhet og miljø

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene omfattende kunnskap om naturgassindustrien fra brønn til marked og en innføring i biogassproduksjon. Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

kunnskap:

 • ha god forståelse for norsk gassindustri, inkludert gassanlegg, terminaler og rørledninger,
 • kunne forstå de essensielle egenskapene ved produksjon av natur- og biogas,
 • kunne beskrive de grunnleggende prinsippene for naturgassbehandling,

ferdigheter:

 • kan forklare et typisk naturgass-prosesseringsanlegg,
 • kan vurdere det tilknyttede vanninnholdet i naturgass ved hjelp av termodynamiske diagrammer,
 • kan forutsi og vurdere hydratdannelse i  rørledninger og prosesser,

kompetanse:

 • kan diskutere betydningen av natur og biogass for miljøet,
 • kan bruke termodynamiske diagrammer for å løse problemer,
 • kan analysere og løse en rekke problemstillinger knyttet til emnet,  selvstendig og i grupper,

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Termodynamikk og kjemi

Undervisnings- og læringsformer

Konvensjonelle forelesninger, interaktive opplæringsprogrammer, selvstudium, medier for å motivere og hjelpe studenter med å beholde kunnskap.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingsform:

 1. Gruppeprosjektrapport, teller 60 % på endelig karakter.
 2. Muntlig eksamen, teller 40 % på endelig karakter.

Karakterene på de to delene slås sammen til endelig karakter i emnet. Studentene må bestå begge deler (gruppeprosjektet og muntlig eksamen) for å bestå emnet og få endlig karakter.

Studentens leverer prosjektrapport i grupper og rapporten får en karakter (alle studentene i gruppen får samme karakter). Den muntlige eksamenen består av en gruppepresentasjon og individuelt stilte spørsmål (i nærvær av gruppen), trolig i en økt. Denne blir karaktersatt på individuelt basis. Konseptet med individuell karaktersetting, sammen med gruppen, blir brukt. Presentasjonen kan være fra gruppen og basert på rapporten, men dersom det er individuelle oppgaver i rapporten, blir disse presentert individuelt. Spørsmål vil bli stilt individuelt til hver student om gruppearbeidet. Mer generelt kan spørsmål dekke læringsutbyttet for hele emnet, i tillegg til gruppearbeidet.

Karakterskala A-F, der F er stryk. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS104 - Gassteknologi og termiske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TVM040 - Gassteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng