Hopp til innhald

MAT210 Vidaregåande diskret matematikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Endelege tilstandsmaskinar og formelle språk, samt samanhengen mellom regulære uttrykk, formelle språk og endelege tilstandsmaskinar.

Utvalde emne frå kombinatorikk og grunnleggande teknikkar om telling:

 • Kardinalatet med anvending på beregnbarheit
 • multiplikasjonsprinsippet, addisjonsprinsippet, inklusjon -eksklusjonsprinsippet Dirihletsboksprinsipp
 • Permutasjonar og kombinasjonar
 • Binomialekoeffisientar og binomialformelen

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emne har følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Studenten skal kunne forklare samanhengen mellom regulære uttrykk og endelege tilstandsmaskiner
 • Studenten skal kunne gjere greie for grunnleggande teknikkar for teljing og vita når ein kan bruke dei
 • Studenten skal kunne forklare samanhengen mellom bereignbarheit og kardinalitet

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • Bruke tilstandsmaskinar og grammatikkar for å sjekke om regulære uttrykk tilfredsstillar ein grammatikk.
 • Bruke formelle metodar (språk, tilstandsmaskinar) for å presisere datamaskinens verkemåte
 • Studenten skal kunne berekne kardinaliteten til gitte mengder og anvende teknikkar for teljing.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Ha forståing for grensen av datamaskinens verkemåte og forstå dette i samspelet mellom den teknologiske utviklinga og samfunnet
 • Forstå matematiske tenkjemåtar og metodar, og formidle desse skriftleg og munleg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT101 Diskret matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og gruppeøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske innleveringar må vere levert og godkjend innan fastsette fristar for at studenten skal gå opp til eksamen.

Godkjende innleveringar gir også adgang til eventuell utsett eksamen i påfølgande semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang emnet undervises, må nye øvelser leveres.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 3 timar.

Tid og stad for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MAT102 - Diskret matematikk og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng