Gottman parterapimetode. Bildecollage.

Gottman parterapimetode

Etter- og vidareutdanning

I denne videreutdanningen får du fordypningskunnskap og praktiske ferdigheter i parterapi, inspirert av Gottman parterapimetode. Metoden er særdeles godt egnet i allmen parterapi, i arbeid med par i foreldrerollen, og som tilnærming til par med særlige utfordringer knyttet til rus, trauma og sinne.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Gjennomført utdanning som psykolog, lege eller relevant grunnutdanning og vidareutdanning i familieterapi, 60 sp, eller tilsvarande og høve til å arbeide med par i arbeidskvardagen sin.

  Søknadskode

  2718

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Om frister og ledige studieplassar

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars for master og 15. april for videreutdanning. Studium som starter i vårsemesteret har frist 15. november.

  Hvis det er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplasser og tilbud om plass blir gitt fortløpende til kvalifiserte søkere fram til det er fullt eller til studiet starter opp.

  Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Gottman parterapimetode?

  Gottman parterapimetode er en videreutdanning og et deltidsstudium på 30 studiepoeng over fire semester. 

  Metoden du lærer er basert på flere tiår med forskning og gir deg som er terapeut, eller skal bli terapeut, en vitenskapelig tilnærming til parterapi.

  Metoden legger stor vekt på å forbedre kommunikasjonen mellom partnere. Dette inkluderer å lære hvordan man blir en aktiv lytter, uttrykker følelser på en sunn måte, og forstår partnerens perspektiver.

  Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført videreutdanningen vil du blant annet: 

  • Ha inngående kunnskap om Gottmans forskning og parterapimetode.
  • Kunne redegjøre for relasjoner og ulike nivåer i disse.
  • Kunne identifisere på hvilket nivå paret har sine utfordringer.
  • Kunne beskrive hvordan en kan utforske og arbeide med disse utfordringene ved hjelp av ulike intervensjoner.
  • Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen parterapifeltet.

  Målgruppe

  Studiet er for deg som er fagperson, og som arbeider med par i arbeidshverdagen din i forskjellige tjenesteområder, eller for deg som ønsker mer kompetanse i arbeid med par.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisning blir gitt som 2-3 samlingar på 2-4 dagar per semester, til saman 30 undervisningsdagar.

  Undervisninga vekslar mellom forelesningar, arbeid og øving i grupper samt rettleiing av deltakarane sitt arbeid med par. Studiet har avsluttande klinisk eksamen.

  Samlingar

  Vår 2024 (for de som startet høst 2023)

  Samling felles 5. 6. 7. februar (avslutning familievernet) (uke 6) 
  Samling HVL: 18. og 19. mars (12) 
  Samling (eksamen) HVL: 6. og 7. mai. (19) 

  Høst 2024  (for de som starter høst 2024)
  Samling 1: 4. 5. 6. september (uke 36)
  Samling 2: 17. og 18. oktober (uke 42)
  Samling 3. 27. 28. 29. november (48)

  Vår 2025 
  Samling 4: 5. 6. 7. februar (uke 6)
  Samling 5: 17. og 18. mars (12)
  Samling 6: 5. og 6. mai. (19)

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

   

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs