Vindmøller i havet.

Innføring i havvind

Vidareutdanning på bachelornivå

Norge rigger seg for fornybar vekst, og havvind kommer til å bli en viktig del av fremtidens energisystem. Dette vil berøre mange bransjer og tilknyttede næringer. Dette kurset er for deg som ønsker en bred innsikt i ulike aspekter av havvindindustrien.

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller Realkompetanse

  Om å søkje opptak ved HVL

  Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Velg rad for «Videreutdanning og halvårsstudium». Etterpå velger du fra listen «Videreutdanning vår 2024». Velg emnet du vil søke, trykk "legg til" og send søknad. 

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Innføring i havvind? 

  Havvind gir muligheter for å skape mange nye arbeidsplasser, både i byggefasen og i driftsfasen. Dette bidrar til økonomisk vekst og økt sysselsetting. I tillegg kan havvindprosjekter integreres med maritime næringer for å fremme bærekraftig utvikling i kystområder, for eksempel på Haugalandet som er en region knyttet til Utsira-Nord prosjektet.

  Ved å ta innføringskurs i havvind vil du og virksomheten din bli bedre rustet til å utnytte mulighetene som havvind fører med seg. 

  Hva lærer du ved å ta kurset? 

  Du vil få oversikt over hva som skjer innenfor havvindindustrien og lære å kommunisere med interessenter om prosjekter, teknologi og utfordringer knyttet til havvind. Du vil også få en overordnet forståelse av verdikjeden til utbygging av havvind, og av livssyklusen til et havvindprosjekt. 

  Les mer om hva du lærer i emneplanen

  Målgruppe 

  Dette kurset er for deg som søker bred innsikt i temaet havvind, og ønsker å få oversikt over emnet slik at det blir anvendbart og håndterbart i din bedrift eller organisasjon. Det passer godt for ledere, prosjektledere innen havvind, eller for deg som er tilknyttet en virksomhet som ønsker å få kunnskap havvind. Det er også et nyttig kurs for de som bare ønsker å lære mer om emnet. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Fire fysiske samlinger. Samlingene består av dialogbaserte forelesninger og arbeid i grupper. I tillegg kommer egenstudier og arbeid med prosjektoppgave.

  Samlingsdatoer

  Det blir fysiske samlinger kl. 08.30-15.30 følgende datoer: 

  • 30. januar 2025  
  • 27. februar 2025  
  • 27. mars 2025 
  • 8. mai 2025  

  Sted: HVL campus Haugesund  

   

  Ta studiepoeng eller få kursbevis

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng, eller få utstedt et kursbevis fra HVL. For å få kursbevis du ha gjennomført en obligatorisk læringsaktivitet. 

  Anbefalte forkunnskaper

  Ingen. 

  Pensum

  Pensum vil bli publisert i Leganto før oppstart

  Eksamensform

  Det vil være en obligatorisk læringsaktivitet som du må bestå for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen vil være en individuell prosjektoppgave, gjerne knyttet opp mot egen virksomhet, som man jobber med underveis i kurset.  

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs