Kroppsøving og idrettsfag

Årsstudium

Liker du å være i aktivitet og bruke kroppen? Da er dette et årsstudium for deg. Ulike idretter, friluftsliv, motorikk, dans og lek er noen av temaene i dette praktisk retta studiet. Du får kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med kroppsøving i skolen eller innen idrett.

Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203649

  Opptakskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere kroppsøving og idrettsfag?

  Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag er et lærerikt og utviklende​ studie. Gjennom studiet vil du få en variert studiehverdag med kjekke opplevinger i et godt sosialt læringsmiljø.

  Du kan studere kroppsøving og idrettsfag ved campus Stord.

  I utdanningen lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • treningslære
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • lek, ballspill, friluftsliv, vinteraktiviteter, dans, svømming, livberging og andre bevegelsesaktiviteter

  Hvordan er undervisningen?

  Årsstudiet i kroppsøving og idrettsfag inneholder omtrent like mye praktisk og teoretisk undervisning. Vi legger vekt på at du skal få god kompetanse i mange ulike aktiviteter og miljøer. Det er nær kontakt mellom studenter og lærere. Studentene følges opp i hele studiet gjennom praktisk- og teoretisk undervisning, veiledning og gruppearbeid.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Vil du studere mer?

  Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse utdanningene ved HVL:

  Opptakskrav for å komme inn på andre året i Lærerutdanning kroppsøving og idrettsfag: Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, og et gjennomsnitt på minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 3 i matematikk (224 timer)

  Etter endt bachelorgrad og mastergrad kan du søke deg videre på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise fra 5. til 13. trinn.

  Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

  Andre utdanninger du kanskje vil like