Seksualitet og seksuell helse

Etter- og vidareutdanning

Det trenger ikke å være vanskelig å snakke om sex og seksuell helse. Vil du lære mer om hvordan du jobber med mennesker som ønsker hjelp til forskjellige temaer knyttet til seksualitet og seksuell helse?

Utdanningen gir en fordypning i tema seksualitet og seksuell helse. I dette emnet vil du utvikle ferdigheter i å jobbe med problemstillinger relatert til seksuell helse i møte med individer, par og familier, men også på et gruppe- og et samfunnsmessig nivå.

Utdanningen tar for seg normer, holdninger og atferd på seksualitetens område fra ulike kulturelle og historiske perspektiv. Du vil utvikle ferdigheter innen relasjonelt arbeid med individer, par, familier og grupper som har ulike utfordringer knyttet til seksualitet og seksuell helse. Det fokuseres også på mennesker med ulike seksuelle orienteringer, uttrykk og variasjoner.

For å styrke studentenes kompetanse til å møte disse problemstillingene i forskjellige arbeidssituasjoner, vil studiet ta for seg det systemiske perspektivet og relevant teori.

Gjennom utdanningen vil du utvikle ferdigheter knyttet til å snakke med og drive prosesser sammen med individer, par, familier og grupper som har behov for hjelp. 

Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk og relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV552 Seksualitet og seksuell helse.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Timeplan

Datoer for samlinger våren 2023:

 1. samling: 9.februar 2023 kl 16-20, digitalt
  2. samling: 13.februar 2023 kl 16-20, digitalt
  3. samling: 6. mars 2023, kl 16-20, digitalt
  4. samling: 27.mars 2023 kl 16-20, digitalt
  5. samling: 17. april 2023 kl 16-20, digitalt

NB: Alle samlingene er digitale og på kveldstid.

Datoer for samlinger våren 2024:

 1. samling: 8. februar 2024 kl 16-20, digitalt
  2. samling: 13.februar 2024 kl 16-20, digitalt
  3. samling: 12. mars 2024, kl 16-20, digitalt
  4. samling: 9. april 2024 kl 16-20, digitalt
  5. samling: 18. april 2024 kl 16-20, digitalt

NB: Alle samlingene er digitale og på kveldstid.