Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Fakultetet har ei stor kontaktflate mot arbeidslivet i regionen. Vi utviklar og deler kunnskap innan dei faglege profilområda våre i tett samarbeid med nærings- og samfunnslivet rundt oss .