Praksis i bachelor i teiknspråk og tolking

På bachelor i teiknspråk og tolking skal du gjennomføre totalt 13 veker praksis i studiet. Av desse vekene er ei veke plassert i 1. studieår, fire veker i 2. studieår og åtte veker i 3. studieår. All praksis er obligatorisk.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis hausten 2020 med oppdatert informasjon om obligatorisk smittervernkurs

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og praktisk informasjon. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieprogramplanen.

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av høgskulen, og informert om dette via Canvas. Høgskulen gjer i hovudsak avtalar med praksisarenaer i Bergen og omegn, men dersom det ikkje er tilstrekkeleg med plassar kan praksis for nokon bli lagt andre stader i landet. Studentar som får praksis med reiseveg lenger enn 1,5t vil få refundert bu- og reiseutgifter i samsvar med reglement for dette.  

Tidspunkt for praksis 

1. studieår

Opphald i teinkspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 3 våren 2021

2. studieår

Observasjonspraksis i veke 8 og veke 15 våren 2021

Praksis i teiknspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 44 hausten 2020

Praksis ved høgskulen i tolking for døvblinde i veke 16-17 våren 2021

3. studieår

7 veker tolkepraksis i veke 42-44 eller 44-46 hausten 2020 og veke 4-7 våren 2021

Praksis på Eikholt kompetansesenter for døvblinde i veke 43 eller 45 hausten 2020

Vurdering av praksis

Ved fare for ikkje bestått praksis skal praksislærar fylle ut skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis". Deretter vert du kalla inn til rettleiingssamtale der praksislærar går gjennom kva du må forbetre for å bestå praksis. 
Skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis" (nynorsk)
Skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" (bokmål)

Vurderingsskjema:

Vurderingsskjema TST - Nynorsk

Vurderingsskjema TST - Bokmål

Innlevering av vurderingsskjema skal gjerast av student i Wiseflow. Les meir om innlevering av vurderingsskjema ved å klikke her.

Evaluering etter praksis

Etter praksis set vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Emneplanar og retninglinjer

Retningslinjer for bachelor i teiknspråk og tolking

2. studieår: Emneplan for praksis (TST-2)

3. studieår: Emneplan for praksis (TST-3)

Studieprogramplan

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om organisering av praksis, tar du kontakt med praksiskoordinator Jørgen Stangeland Bach

Har du spørsmål om fagleg innhald i praksis, tar du kontakt med Gro Hege Saltnes Urdal.

Dette må alle kjenne til: