Praksis i bachelor i teiknspråk og tolking

På bachelor i teiknspråk og tolking skal du gjennomføre totalt 13 veker praksis i studiet. Av desse vekene er ei veke plassert i 1. studieår, fire veker i 2. studieår og åtte veker i 3. studieår. All praksis er obligatorisk.

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og praktisk informasjon. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieprogramplanen.

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av høgskulen, og informert om dette via Canvas. Høgskulen gjer i hovudsak avtalar med praksisarenaer i Bergen og omegn, men dersom det ikkje er tilstrekkeleg med plassar kan praksis for nokon bli lagt andre stader i landet. Studentar som får praksis med reiseveg lenger enn 1,5t vil få refundert bu- og reiseutgifter i samsvar med reglement for dette.  

Tidspunkt for praksis 2021/2022 

1. studieår

Opphald i teinkspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 7 våren 2022. 

2. studieår

Observasjonspraksis i veke 38 og veke 14 våren 2022

Praksis i teiknspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 40 hausten 2021

Praksis ved høgskulen i tolking for døvblinde i veke 16-17 våren 2021

3. studieår

7 veker tolkepraksis i veke 42-44 for eller 44-46 hausten 2021 og veke 4-7 våren 2022

Praksis på Eikholt kompetansesenter for døvblinde i veke 43 eller 45 hausten 2021

 

Tidspunkt for praksis 2022/2023 

1. studieår

Opphald i teinkspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 3 våren 2023. 

2. studieår

Observasjonspraksis i veke 38 hausten 2022 og veke 16 våren 2023

Praksis i teiknspråkleg miljø på Ål Folkehøgskule i veke 43 eller 45 hausten 2022 (uavklart)

Praksis ved høgskulen i tolking for døvblinde i veke 13 våren 2023

3. studieår

7 veker tolkepraksis i veke 42-44 for eller 44-46 hausten 2022 og veke 4-7 våren 2023

Praksis på Eikholt kompetansesenter for døvblinde i veke 43 eller 45 hausten 2022

Vurdering av praksis

Ved fare for ikkje bestått praksis skal praksislærar fylle ut skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis". Deretter vert du kalla inn til rettleiingssamtale der praksislærar går gjennom kva du må forbetre for å bestå praksis. 
Skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis" (nynorsk)
Skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" (bokmål)

Vurderingsskjema:

Vurderingsskjema TST - Nynorsk

Vurderingsskjema TST - Bokmål

Innlevering av vurderingsskjema skal gjerast av student i Wiseflow. Les meir om rutinar for praksisvurdering og innlevering av vurderingsskjema ved å klikke her.

Evaluering etter praksis

Etter praksis set vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Emneplanar og retninglinjer

Retningslinjer for bachelor i teiknspråk og tolking

2. studieår: Emneplan for praksis (TST-2)

3. studieår: Emneplan for praksis (TST-3)

Studieprogramplan

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om organisering av praksis, tar du kontakt med praksiskoordinator Jørgen Stangeland Bach

Har du spørsmål om fagleg innhald i praksis, tar du kontakt med Gro Hege Saltnes Urdal.

Dette må alle kjenne til: