Hopp til innhald

KJE117 Ølbrygging som næringsmiddelindustri

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Valgfritt emne ved flere av ingeniørutdanningene ved HVL.

Frist for oppmelding i dette emnet er 7. august. Antall studieplasser på kurset KJE117 er 24. Her gjelder første mann-til-mølla-prinsippet. 

Dette valgfrie emnet fokuserer på ulike ingeniørkonsepter innenfor ølbrygging.

Faget gir et godt innblikk i relevant kjemi/bioteknologi og tar for seg ølets bestanddeler og hvordan disse virker sammen. I tillegg gir faget, gjennom prosessen ølbrygging, kunnskap om reguleringsteknikk, sensorteknologi og signalprosessering, utvalgte emner innen materiallære samt enhetsoperasjoner som væskestrømning i rør, omrøring og blanding, filtrering og varmeoverføring. Det gjennomføres også relevant laboratorieaktivitet i faget hvor studentene får erfaring med å brygge sitt eget øl.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet vil studenten ha:

Kunnskaper

 • Ha kjennskap til alle trinnene i ølbryggingsprosessen.
 • Kunne beskrive hovedtrinnene for ølbryggingsprosessen - fra råstoffer til ferdig produkt på flaske.
 • Kunne angi de viktigste kvalitetsparametrene for øl.
 • Kunne beskrive hvilken funksjon humle, malt, gjær, vann og tilsetningsstoffer har for øl.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om prosessregulering, sensorteknologi, signalprosessering og signalpresentasjon nyttet i næringsmiddelindustri.
 • Ha en forståelse for relevante emner innen kjemiteknikk og hvordan disse kan knyttes til ølbryggingsprosessen.

Ferdigheter

 • Kunne brygge sitt eget øl.
 • Utføre og tolke enkle kvalitetstester (ABV, IBU, EBC).
 • Kunne skille mellom sekvensiell og lineær regulering samt kunne identifisere de viktigste elementene i reguleringssystemer
 • Kunne vurdere egenskaper til ulike temperatur, væskenivå og strømningsmålere opp mot hverandre
 • Kunne omforme fra resistans til spenning, samt forstå prinsippene for forsterkning av signaler
 • Kunne lage et enkelt program i LabVIEW som presenterer måledata og styrer pådrag til prosessen
 • Kunne utføre beregninger knyttet til relevante enhetsoperasjoner som varmeoverføring (koking, avkjøling, fordamping, varmeveksling), omrøring/blanding, transport/pumping av fluid/suspensjon, filtrering og strømning gjennom granulært sjikt.

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Ha innsikt i en viktig og tradisjonell næring.
 • Kunne bidra til valg av måle- og reguleringsprinsipp i ulike næringsmiddelanlegg.
 • Kunne vise til praktiske bruksområder innen ølproduksjon der konkrete problemstillinger kan løses v.h.a. kunnskap innen kjemiteknikk.

Krav til forkunnskaper

Studenter som tar faget må ha bestått 90 stp. på sitt studieprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende 6 semestrene etter godkjenningen.

2 godkjente labrapporter.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler