Hopp til innhald

DAT107 Databaser

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en introduksjon til design og bruk av databasestyringssystemer (DBMS). Videre er NoSQL-databaser også introdusert. Hovedinnholdet blir deretter gitt nedenfor.

Innhold:

 • DBMS-konsepter, arkitektur, funksjonalitet og fordeler
 • Entity-Relationship (ER) -modell, utvidet ER (EER) -modell
 • Oversettelse fra ER (EER) modell til relasjonsskjema
 • Relasjonsmodellen
 • Structured Query Language (SQL), inkludert DDL og DML
 • Integritetsbegrensninger
 • Transaksjoner mot databaser
 • Funksjonelle avhengigheter og normalisering for relasjonsdatabaser
 • NoSQL-databaser
 • Grensesnitt fra et applikasjonsspråk til en database, for eksempel JPA fra Java

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forstå databasekonseptene, definisjonen og arkitekturen
 • Forklare viktige termer og begreper angående forskjellige databasesystemer
 • Forklare hvordan datamodellering er en del av utviklingsprosessen
 • Forstå prosessene for å bygge et databasesystem
 • Programmering mot et API for et databasesystem fra et applikasjonsspråk
 • Forstå hvordan du bruker NoSQL til å håndtere stor database

Ferdigheter

 • Lage modeller i passende notasjon for å uttrykke aspekter ved databasedesign
 • Transformere ER (EER) modell til relasjonsdatamodell
 • Bruke SQL-språk som DDL og DML for å definere, opprette og manipulere databasene
 • Velge et passende API for å avbilde objekter til tabeller slik at et program enkelt kan bruke databasen, for eksempel avbilding med JPA i Java
 • Bruke NoSQL og XML til å behandle big data-problemer

Generell kompetanse

 • Vurdere typen database som passer til en gitt anvendelse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT100 grunnleggende programmering og MAT101 diskret matematikk og programmering, eller tilsvarende kunnskap. ING102 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvelser må fullføres innen fastsatte frister og godkjennes før eksamen kan avlegges. Relevante former kan være programmeringsoppgaver, utviklingsprosjekter, skoleprøver.

Bestått øvelse gir også tilgang til eventuell utsatt eksamen neste semester. For utsatt og ny eksamen neste gang emnet undervises, må det gis nye øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen er oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen avholdes på det digitale eksamenssystemet. Studentene må ta med egen PC / MAC. Programvaren som kreves for å fullføre eksamen, må installeres og testes før eksamensdagen.

Karakter skala AF, der F ikke tilsvarer bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Nei. For en PC-eksamen skal bare en enkel tekstredigerer brukes.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DAT101 - Modellering og databaser - Reduksjon: 5 studiepoeng