HVL vidare - livslang læring

Ta karrieren din eit skritt vidare og skaff deg fagleg tyngde!

Vi tilbyr over 100 vidareutdanningar som er samlingsbaserte og på deltid. Nokre av dei er heilt nettbaserte. Du kan óg ta masterutdanning hos oss. Dessutan leverer vi skreddarsydde kurs og studium på oppdrag. Vi legg til rette for fleksibel livslang læring, og er opptatt av å skape eit godt læringsmiljø.

 

Betalingsinformasjon

Nokre studium har krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift. Desse studia har ein del ekstra krav og vilkår knytt til seg, og er du student på eit studium med studieavgift må du lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!