Ta vidareutdanning

Vi tilbyr over 100 etter- og videreutdanninger, som er samlingsbaserte og på deltid. Gi karrieren din et løft, og skaff deg faglig tyngde!

Sjå våre etter- og vidareutdanningar


Vi tilrettelegger for fleksibel livslang læring, og er opptatt av å skape trygghet og gode betingelser for den lærende. Det vil variere når i livet man tar sin første utdaninng, og det er behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet. Vår intensjon er å utvikle handlings- og endringskompetanse mot et framtidig arbeidsliv i stadig endring.

Livslang læring deles som regel inn i to retninger etterutdanning og videreutdanning:

  • Etterutdanning blir ofte definert som emner som gir vedlikehold og oppdatering innenfor et område eller stilling. Etterutdanning er ofte korte kurs som ikke gir formell eksamen eller studiepoeng, og inngår ikke i et gradssytem
  • Videreutdanning er emner som gir formell kompetanse på universitets- eller høuskolenivå og studiepoeng innen eller utenfor gradsssystemet. Videreutdanninger er ment å tilpasses samfunnet og arbeidslivets behov og tar opp kvalifiserte kandidater på eget opptak