HVL vidare

Ta karrieren din eit skritt vidare og skaff deg fagleg tyngde! Vi tilbyr over 100 videreutdanningar som er samlingsbaserte og på deltid. Nokre er heilt nettbaserte, andre har óg samlingar. Du kan óg ta masterutdanning hos oss. Nokre er på deltid og nokre på heiltid.

Vi legg til rette for fleksibel livslang læring, og er opptatt av å skape eit godt læringsmiljø.


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!