Helse og sosial - livslang læring

Vi tilbyr fleksible utdanningsløp tilpassa deg som ikkje ønskjer eller har høve til å studere på heiltid. Du kan ta grunnutdanning på deltid, videreutdanning, frittståande masteremner eller ein heil master.

Dei fleste av våre videreutdanningar kan innpassast i ein mastergrad og har du videreutdanning frå før kan du søke om innpass.

Masterutdanningar 

Fleire av våre masterutdanningar er på deltid og nett- og samlingsbasert. Vi har også suppleringsopptak for deg som har fullført videreutdanning og som ønskjer å ta ein mastergrad.

Til heile lista over masterutdanningar

 

Vidareutdanningar med løpande opptak

 

Til heile lista over vidareutdanningar

 


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!