Helse og sosial

Vi tilbyr fleksible utdanningsløp tilpassa deg som ikkje ønskjer eller har høve til å studere på heiltid. Du kan ta grunnutdanning på deltid, videreutdanning, frittståande masteremner eller ein heil master.

Masterutdanningar 
Fleire av våre masterutdanningar er på deltid og nett- og samlingsbasert. Vi har også suppleringsopptak for deg som har fullført videreutdanning og som ønskjer å ta ein mastergrad. Dei fleste av våre videreutdanningar kan innpassast i ein mastergrad og har du videreutdanning frå før kan du søke om innpass.

Sjå våre masterprogram innan helse og sosial

 

Vidareutdanningar med oppstart hausten 2023

Vidareutdanningar med oppstart om våren

Sjå heile lista over vidareutdanningar innan helse og sosial

Betalingsinformasjon

Nokre studium har krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift. Desse studia har ein del ekstra krav og vilkår knytt til seg, og er du student på eit studium med studieavgift må du lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!