Helse og sosial

Vi tilbyr fleksible utdanningsløp tilpassa deg som ikkje ønskjer eller har høve til å studere på heiltid. Du kan ta grunnutdanning på deltid, vidareutdanning, frittståande masteremne eller ein heil master.

 

Tek du eit emne eller ei vidareutdanning kan du ha tatt første steg til ein master. Fleire av våre masterutdanningar er på deltid og er nett- og samlingsbasert. Vi har også påbygg for deg som har fullført vidareutdanning og som ønskjer å ta ein mastergrad.

Vidareutdanningar  - oppstart hausten 2023

Sjukepleie 

Familieterapi og relasjonelt arbeid

Andre vidareutdanningar innan helse og sosial

Sjå fullstending og alfabetisk liste over vidareutdanningar og kurs innan helse og sosial

 

Vidareutdanningar  -  oppstart om våren

Betalingsinformasjon

Nokre studium har krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift. Desse studia har ein del ekstra krav og vilkår knytt til seg, og er du student på eit studium med studieavgift må du lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!