Sårpleie på en arm.

Infeksjonssykepleie og smittevern

Etter- og vidareutdanning

Med videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern vil du kunne delta aktivt i behandling av infeksjonspasienter. Du får også kunnskap om å veilede pasienter, pårørende og medarbeidere om infeksjonssykdommer med eller uten risiko for smittespredning.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Søknadskode

  3044 (master), 3050 (påbygg), 2713 (videreutdanning)

  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  • Master og påbygg: Alle kvalifiserte fikk plass.
   Videreutdanning: 35,00

  Tilleggskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere infeksjonssykepleie og smittevern? 

  Pasienter som behandles i sykehus og sykehjem har alltid en risiko for å få en helsetjenesteassosiert infeksjon og/eller bli kolonisert med resistente bakterier under oppholdet. I et samfunnsperspektiv vil alvorlige utbrudd av smitteførende agens eller utbrudd av resistente bakterier i helsetjenesten understøtte behovet for god beredskap innen smittevern.

  Hva lærer du ved å studere infeksjonssykepleie og smittevern? 

  Videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern gjør deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

  Fleksibel utdanning

  Infeksjonssykepleie og smittevern inngår i et fleksibelt studietilbud:

  • Du kan ta denne videreutdanningen på 60 studiepoeng.
  • Du kan ta master på 120 studiepoeng.
  • Du kan ta påbygg til master etter at du har fullført 60 studiepoeng

  Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

  Målgruppe  

  Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

  Praktisk informasjon

  Innhold i studiet

  Studiet inneholder fire emner over fire semestre:

  • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 sp)
  • Klinisk spesialitet, generell del (15 sp)
  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 sp)
  • Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet (15 sp)

  Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

  Du finner mer informasjon i studieplanen.

  HVL har også et masterprogram i kliniske spesialiteter som du kan ta over fire år. Hvis du har tatt videreutdanningen på 60 studiepoeng, kan du søke suppleringsopptak til de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet

  Samlinger

  Studieavgift og betaling

  15.000 pr semester + semesteravgift

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

  Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når utdanningen starter. 

  Hva kan du jobbe med?

  Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

  Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs