Uroterapi

Etter- og vidareutdanning

Sykdommer og funksjonsforstyrrelser i urinveiene kan ramme kvinner og menn, og fra de nyfødte til de skrøpeligste eldste. Mange må forholde seg til en endret livssituasjon i lang tid.

Hvorfor studere uroterapi? 

Uroterapeuten skal kjenne til teknikker for å redusere fysisk og psykisk smerte og ubehag knyttet til eliminasjonsprosessen, samt bidra til at pasient og pårørende best mulig kan fungere i det sosiale liv.

Som uroterapeut må man kunne veilede, undervise og gi råd i forbindelse med akutt og kronisk sykdom og funksjonsforstyrrelse, i bruk av utstyr og medikamenter, samt å sikre at eliminasjonsbehovet blir ivaretatt.

Både medfødte tilstander, medisinske tilstander eller operative inngrep kan være årsak til sykdommen eller funksjonsforstyrrelsen. Pasientene trenger forståelse for psykologiske aspekter ved å leve med kronisk og/eller alvorlig sykdom.

Hva lærer du ved å studere uroterapi? 

Med denne videreutdanningen blir du godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

 • klinisk arbeid
 • helseledelse
 • pasientsikkerhetsarbeid
 • kvalitetsforbedring
 • helsetjenesteutvikling
 • undervisning og fagutvikling

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen.

Praktisk informasjon

Innhold i studiet

Studiet inneholder fire emner over fire semestre:

 • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 sp)
 • Klinisk spesialitet, generell del (15 sp)
 • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 sp)
 • Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet (15 sp)

Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

Du finner mer informasjon i studieplanen.

HVL har også et masterprogram i kliniske spesialiteter som du kan ta over fire år. Hvis du har tatt videreutdanningen på 60 studiepoeng, kan du søke suppleringsopptak til de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet

Samlinger

Ukesamlinger:

Høsten 2023:

Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon

uke 36 og uke 46.

Våren 2024:

Fagspesifikt emne – generell del

uke 4, uke 15, uke 23.

Høsten 2024:

Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis

uke 36 og 46.

Våren 2025:

Fagspesifikt emne- fordypning

uke 4 og uke 23

Betalingsinformasjon

Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når utdanningen starter. 

Hva kan du jobbe med?

Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Uroterapi inngår i et fleksibelt studietilbud:

 • Du kan ta master 120 studiepoeng
 • Du kan ta denne videreutdanningen 60 studiepoeng
 • Du kan ta påbygg til master etter at har fullført 60 studiepoeng

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb
Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud