Sykepleier og pasient

Nevrosykepleie

Vidareutdanning på masternivå

Ønsker du å jobbe med pasienter og brukere med nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet? Spesialkompetansen til en nevrosykepleier er et viktig bidrag til mestring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Søknadskode

  3046 (master), 3052 (påbygg), 2801 (videreutdanning)

  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass

  Tilleggskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere nevrosykepleie? 

  Innenfor fagområdet nevrosykepleie tilbys det behandling til pasienter og brukere i alle aldersgrupper, og med ulik bakgrunn. Pasienter og brukere med behov for sykepleie relatert til nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet finner vi både i og utenfor sykehus. Noen har akutte sykdommer eller skader, mens andre har medfødt eller ervervet kronisk sykdom.

  Den spesialkompetansen en nevrosykepleier har er et viktig bidrag til bedre mestring og livskvalitet for pasientgruppen.

  Nye behandlingsmuligheter og avanserte undersøkelser fører med seg store utfordringer innen nevrosykepleie, og krever samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

  Hva lærer du ved å studere nevrosykepleie? 

  Med denne videreutdanningen blir du godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

  Fleksibel utdanning

  Nevrosykepleie inngår i et fleksibelt studietilbud:

  • Du kan ta denne videreutdanningen på 60 studiepoeng.
  • Du kan ta master på 120 studiepoeng.
  • Du kan ta påbygg til master etter at du har fullført 60 studiepoeng.

  Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

  Målgruppe  

  Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen.

  Praktisk informasjon

  Innhold i studiet

  Studiet inneholder fire emner over fire semestre:

  • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 sp)
  • Klinisk spesialitet, generell del (15 sp)
  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 sp)
  • Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet (15 sp)

  Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

  Du finner mer informasjon i studieplanen.

  HVL har også et masterprogram i kliniske spesialiteter som du kan ta over fire år. Hvis du har tatt videreutdanningen på 60 studiepoeng, kan du søke suppleringsopptak til de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet

   

  Samlinger

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når utdanningen starter. 

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er 15.000 kr. per semester, i tillegg til semesteravgift.

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student 
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

  Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

  Hva kan du jobbe med?

  Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

  Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

   

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs