Hav og kajakk.

Idretts- og helsepsykologi

Forskergruppen i Idretts- og helsepsykologi forsker blant annet på hvordan psykologiske mekanismer som for eksempel stress eller mental tretthet påvirker yteevne, sykefravær, skoleprestasjon eller idrettsprestasjon, eller hvordan aktiviteter i hverdagen eller idretten påvirker psykologiske mekanismer.

Forskningsaktiviteten er rettet mot barnehage, skole, utdanning, arbeidsliv, helse og idrett. Et holistisk tankesett preger mange av forskningsprosjektene. 

Aktuelle forskningsområder

 • Mental tretthet og idrettsprestasjon hos skoleelever 
 • Mentale ferdigheter hos toppidrettsutøvere på videregående skole 
 • Muskeltrøtthet og hjernens regulering av idrettsprestasjon 
 • Håndtering av stressende situasjoner i friluftsliv  
 • Mestringsperspektiver i utendørs svømmeopplæring 
 • Læring, helse og trivsel blant studenter 
 • Stress, mestring, kognitiv kapasitet/prestasjon og bruk av kognitive teknikker for å fremme læring, idrettsprestasjon og skoleprestasjon 
 • Aktiv læring og bruk av digitale undervisningsverktøy 
 • Stress og mestring for brystkreftpasienter 
 • Undersøkelse av risikofaktorer og beskyttende faktorer, samt utvikling og evaluering av ulike tiltak/undervisningsmetoder med fysisk aktivitet/trening/idrett/kroppsøving 
 • Mestring og forventning til arbeid, helse og uhelse 
 • Kognitiv kapasitet og arbeidsrettet rehabilitering 
 • Forskning på og for lærerprofesjonene, inkludert ansatte i barnehager. Dette er tradisjonelle kvinnearbeidsplasser med mye helseplager og høyt sykefravær. Forskning og undervisning rettet mot denne gruppen antas å kunne bidra til å forebygge og redusere risikoen for langvarig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. 
 • Effekten av fysisk aktivitet hos personer med Alzheimers sykdom (AS), personer med mild kognitiv svikt og subjektiv kognitiv svikt.   
 • Effekten av fysisk aktivitet hos kvinner behandlet for gynekologisk kreft.  

Pågående forskningsprosjekter

 • Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering 
 • Fremtidens lærerkompetanse - læring, helse og trivsel 
 • Fysisk form, stress og mestring 
 • Stressmestring etter brystkreft (SEB) 
 • Digital Psychoeducation for Stress Management 
 • ALMUTH Formålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer som lever med Alzheimer sykdom/kognitiv svikt, og bremse sykdomsprogresjon. Alzheimer sykdom kan per i dag ikke kureres, og koster samfunnet milliarder årlig. Fysisk aktivitet har vist seg å ha en rekke ulike effekter for personer med Alzheimer sykdom, og forsking tyder også på at det kan ha større effekt jo tidligere i sykdommen man starter slik behandling. Derfor er prosjektet utvidet til også å inkludere personer med mild kognitiv svikt og subjektiv kognitiv svikt, så vel som Alzheimer sykdom. 

Les mer om forskergruppen i Cristin.

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.

Forskergruppeleder


bilde av Hege Randi Eriksen

Hege Randi Eriksen

Professor

Medlemmer

Stipendiater

Masterstudenter

 • Marie Svardal Vikne 
 • Ivar Halland 
 • Daniel Strand 
 • Bård Mollekleiv Dalen 
 • Ole-Vinjar Egeland 
 • Håkon Svenøy 

Publikasjoner

Johansen, T., Øyeflaten, I., Eriksen, H.R. et al. Sustained Attention and Working Memory Predict the Number of Days on Health-Related Benefits in the Year Following Occupational Rehabilitation. J Occup Rehabil (2021). https://doi.org/10.1007/s10926-020-09944-5

Central Regulation and Neuromuscular Fatigue during Exercise of Different Durations, Frøyd et al., 2016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26741123/  

Vi kan lure kroppen til å orke mer. Frøyd og Sæle, 2018. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9m4Vmd/vi-kan-lure-kroppen-til-aa-orke-mer  

Grasdalsmoen M, Engdahl B, Fjeld MK, Steingrímsdóttir ÓA, Nielsen CS, Eriksen 

HR, Lønning KJ, Sivertsen B. Physical exercise and chronic pain in university students. PLoS One. 2020 Jun 26;15(6):e0235419. doi:10.1371/journal.pone.0235419. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235419  

Grasdalsmoen M, Eriksen HR, Lønning KJ, Sivertsen B. Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students. BMC Psychiatry. 2020 Apr 16;20(1):175. doi: 10.1186/s12888-020-02583-3. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02583-3  

 Johansen T, Jensen C, Eriksen HR, Lyby PS, Dittrich WH, Holsen IN, Jakobsen H, Øyeflaten I. Occupational Rehabilitation Is Associated With Improvements in Cognitive Functioning. Front Psychol. 2019 Oct 10;10:2233doi: 10.3389/fpsyg.2019.02233. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02233/full  

 Grasdalsmoen M, Eriksen HR, Lønning KJ, Sivertsen B. Physical exercise and body-mass index in young adults: a national survey of Norwegian university students. BMC Public Health. 2019 Oct 23;19(1):1354. doi10.1186/s12889-019-7650-z. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7650-z  

Sveinsdottir V, Lie SA, Bond GR, Eriksen HR, Tveito TH, Grasdal AL, Reme SE. Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2020 Jan 1;46(1):50-59. doi: 10.5271/sjweh.3837. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31170299/  

Johnsen TL, Eriksen HR, Baste V, Indahl A, Odeen M, Tveito TH. Effect of Reassuring Information About Musculoskeletal and Mental Health Complaints at the Workplace: A Cluster Randomized Trial of the atWork Intervention. Occup Rehabil. 2019 Jun;29(2):274-285. doi: 10.1007/s10926-018-9786-6. https://link.springer.com/article/10.1007/s10926-018-9786-6  

F. Hausmann, V. V. Iversen, M. Kristoffersen, H. Gundersen, E. Johannsson, M. Vika.Combined aerobic and resistance training improves physical capacity in women treated forgynecological cancerSupportive Care in Cancer, 2018 Apr. Volume 26, pages 3389–3396(2018). Doi: https://doi.org/10.1007/s00520-018-4185-2