Velkommen som ny student ved HVL i Bergen

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart!

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Alle som har fått opptak til hausten 2019 må møte til registreringa. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare.

Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart og registrering ein annan dag.

Opning av studieåret 12. august

  • Kl. 08.3010.30 Fadderordninga deler inn i faddergrupper
  • Kl. 10.3011.45 Opningsarrangement på idrettsplassen
  • Kl. 11.45–13.00 Lunsj v/Sammen (idrettsplassen) 
  • Kl. 13.00–15.00 Nye studentar møter utdanningsprogramma sine. Obligatorisk oppmøteregistrering for nye studentar.

Oppmøteregistrering

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning eller dykkarutdanninga, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august:

Skal du ta realfagskurs eller forkurs til ingeniørutdanning? Oppmøteregistreringa er 12.8. kl. 13.30 i Lars Hilles gate 15 B. Meir om realfagskurs og forkurs til ingeniørutdanning på nettsida til Metis.

Ta med legitimasjon til registreringa. Har du fått opptak til studium med krav om politiattest? Du kan levere politiattesten ved registreringa.

Viss du har ein god grunn til ikkje å møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Møter du ikkje til registering uten godkjent fråvær, mister du studieplassen din.

Oppstartsveka i Bergen

Måndag 12. august

Opningsarrangement og oppmøteregistrering. Sjå eige program.

Tysdag 13. august

  • Kl. 10.30: God-start-foredrag
  • Kl. 11.30: Informasjon frå politi, brannvesen, studentdemokratiet, BTS og Kronbar 
  • Kl. 13.00: Bli med på byvandring eller musikkbingo med fadderordninga

Onsdag 14. august og torsdag 15. august

Sjå timeplanen for program ved fakulteta/institutta/utdanningsprogramma.

Fadderordninga inviterer til quiz onsdag og sosial kveld torsdag.

Fredag 16. august

Idrettsdag på Kronstad kl. 12.00–16.00 i regi av fadderordninga.

Studentkort

Du vil få en sms med informasjon om korleis du får studentkort. 

Når du har registrert deg, betalt semesteravgift og aktivert brukerkontoen din, kan du laste ned studentbevis-appen. 

Ta med kvittering på betalt semesteravgift og ID med bilde når du henter kortet. Fram til studentkortet er klart, kan du laste ned studentbevisappen om du treng bevis for å få bussrabatt m.m.

Oppstart av undervisning

Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.