Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie

Master Høsten 2020

For personer med diabetes er god behandling og oppfølging avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Diabetessykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen diabetessykepleie.

Undervisningsmåter

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sjukepleie med spesialitet diabetessjukepleie i Bergen, og kan velge praksisplass ut i fra der du bor.

Hva blir du kvalifisert for?

Du kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Med master i diabetessykepleie er du kvalifiserte til å arbeide som spesialsykepleier i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og på allmennlegekontor. Etter fullført klinisk mastergrad kan du i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til personer med diabetes, og delta i forskning.

Timeplan

Studieuker for kull 2020 blir som følger:

Høst 2020: Uke 36, 37 og 47
Vår 2021: Uke 3, 7, 15 og 22
Høst 2021: Uke 37 og 49
I studieukene er det undervisning i Bergen fra mandag til og med fredag.

Timeplan med forbehold om endring.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen.

Hvor kan du reise?