Forsking ved instituttet

Den auka digitaliseringa i samfunnet har vore mogleg på grunn av innovasjon innan datateknologi, og alle sektorar av samfunns- og næringslivet er avhengig av IKT i stadig aukande grad.