Student sammen med elev i klasserommet.

Vil du bli lærer?

Som lærer kan du bety mye for mange, i et av verdens viktigste yrker. Du får en meningsfull og sikker jobb, med god startlønn.

Hvorfor velge lærerutdanning? 

 • Mye praksis i utdanningen.
 • Ingen dager er like!  
 • Sikkert yrke med god startlønn.
 • Du kan jobbe i hele landet.
 • Du kan få slettet deler av studielånet ditt dersom du jobber som lærer i grunnskolen eller videregående opplæring i en periode etter du studerte grunnskole- eller lektorutdanning.
 • Du kan reise ut i verden på utveksling.

Få innblikk i studiehverdagen

 

Følg oss på Instagram for å se flere stories fra studenter!  

Hvordan bli lærer?

Det finnes mange ulike type lærere. Noen jobber i barnehage, andre er lærer for de yngste barna, mens noen underviser de eldste. Hvilke fag du underviser i, kommer an på hva du er mest interessert i, og hvilken utdanning du velger:

 • De minste: Har du lyst til å jobbe med de minste barna, kan du ta en barnehagelærerutdanning. Det er en bachelor på tre år. Du kan også bygge på med en master etterpå hvis du vil fordype deg.

 • Grunnskole: Har du lyst til å undervise i grunnskolen? I grunnskolelærerutdanningen velger du om du vil jobbe med 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.
  Dette er en femårig utdanning og noe vi kaller integrert master. Hvilke fag du kan undervise i, kommer an på hvilke fag du velger i løpet av utdanningen. Du får tittelen lektor. 

 • Idrett eller musikk: Dersom du har en spesiell interesse for kroppsøving og idrett eller musikk, kan du velge lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Da kan du jobbe fra 1. klasse og helt opp til videregående skole. Dette er også en femårig utdanning.

 • Har utdanning: Har du en utdanning fra før og lurer på å bli lærer? Om du har utdanning innen allmennfag (for eksempel norsk eller samfunnsfag) eller yrkesfag, kan du studere ett år med pedagogikk for å kunne jobbe som lærer. Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise på ungdomsskolen og i videregående skole.

Hva er lektor, og hvordan bli lektor?

Om du tar en femårig lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, eller hvis du har en mastergrad og bygger på med praktisk-pedagogisk utdanning, blir du lektor. Mange tenker at en lektor kun underviser i videregående skole, men en lektor kan undervise på alle trinn.   

Lektorlønn: Hva tjener en lektor?

Som grunnskolelærer vil du få en startlønn på minimum 592 000. Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året. Du kan lese mer om fordelene ved å bli lærer her.

Olav studerte grunnskolelærer på campus Stord: - Det er stort å se elever oppleve mestring, sier han. Les mer om hvordan han synes det er å være lærer.

Hvilke jobbmuligheter har en lærer? 

Behovet for lærere er stort i hele landet. I tillegg til å jobbe i skole og barnehage, finnes det også lærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Velger du grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn, eller 5. til 10. trinn, kan du også søke deg inn på forskerlinjer og velge en forskerkarriere.  

Les hva studentene sier