Student sammen med elev i klasserommet.

Vil du bli lærer?

Hvordan barn og unge blir møtt i barnehagen og på skolen, har stor betydning for dem resten av livet. Med en lærerutdanning får du bruke hele deg og jobbe i et av verdens viktigste yrker.

Hva er en lærer? 

Det finnes mange ulike type lærere. Noen jobber i barnehage, andre er lærer for de yngste barna, mens noen underviser de eldste. Hvilke fag du underviser i, kommer an på hva du er mest interessert i, og hvilken utdanning du velger.

elevarsomsamarbeiderHafslo2021.jpg

Hvorfor velge lærerutdanning? 

  • Mye praksis i utdanningen.
  • Ingen dager er like!  
  • Sikkert yrke med god startlønn.
  • Du kan jobbe i hele landet.
  • Tar du grunnskole- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt dersom du jobber som lærer i grunnskolen eller videregående opplæring i en periode etter studiene.

Få innblikk i studiehverdagen

Følg oss på Instagram (@hvl.no) for å se flere stories fra studenter!  

Hvordan bli lærer?

Har du lyst til å jobbe med de minste barna, kan du ta en barnehagelærerutdanning. Det er en bachelor på tre år. Du kan også bygge på med en master etterpå hvis du vil fordype deg.

Har du lyst til å undervise i grunnskolen? I grunnskolelærerutdanningen velger du om du vil jobbe med 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Dette er en femårig utdanning og noe vi kaller integrert master. Hvilke fag du kan undervise i, kommer an på hvilke fag du velger i løpet av utdanningen. Du får tittelen lektor. 

kunstoghandverk.jpg

Dersom du har en spesiell interesse for kroppsøving og idrett eller musikk, kan du velge lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Da kan du jobbe fra 1. klasse og helt opp til videregående skole. Dette er også en femårig utdanning.

Har du en utdanning fra før og lurer på å bli lærer? Om du har utdanning innen allmennfag (for eksempel norsk eller samfunnsfag) eller yrkesfag, kan du studere ett år med pedagogikk for å kunne jobbe som lærer. Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise på ungdomsskolen og i videregående skole.

Hva er lektor , og hvordan bli lektor?

Om du tar en femårig lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, eller hvis du har en mastergrad og bygger på med praktisk-pedagogisk utdanning blir du lektor. Mange tenker at en lektor kun underviser i videregående skole, men en lektor kan undervise på alle trinn.   

OlavHeimarktilhvlno.jpg
Olav studerte grunnskolelærerutdanning ved campus Stord. Nå jobber han som lærer. Les mer om hvordan han synes det er å være lærer! 

Hva tjener en lærer?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at grunnskolelærere i gjennomsnitt tjener 563 000 kroner, lektor i videregående skole tjener 605 000 kroner og barnehagelærere tjener 511 000. Les mer om lønnsstatitistikken på Utdanning.no.

Hvilke jobbmuligheter har en lærer? 

Behovet for lærere er stort i hele landet. I tillegg til å jobbe i skole og barnehage, finnes det også lærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid. Velger du grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn eller 5. til 10. trinn kan du også søke deg inn på forskerlinjer og velge en forskerkarriere.  

Les hva studentene sier