En kvinne som trøster en annen. En gravid kvinne i bakgrunnen.

Helsesykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med spesialisering i helsesykepleie jobber du primært helsefremmende og forebyggende med barn, unge og familiene deres. En helsesykepleier arbeider hovedsaklig innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom.

 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.

  Opptakskrav til påbygg:

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Fullført videreutdanning i helsesykepleie etter forskrifter og rammeplaner fastsatt i 1998, eller senere.

  Søknadskode i lokalt opptak

  3011 (3004 for påbygg)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.
  Det blir ikke gitt praksispoeng ved opptak til påbygg.

  Den regionale kvoten som gjaldt for opptak i 2023 er avviklet, og alle søkere konkurrerer i samme kvote (ordinær).

  Informasjon om rangering og poeng

   

  Poenggrense forrige opptak

  Master:
  Ordinær kvote: 41,69
  Regional kvote: 37,66

  Påbygg:
  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere master i helsesykepleie? 

  Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

  Master i helsesykepleie er praksisnær og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Utdanningen har som mål å utdanne helsesykepleiere som kan bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med globale, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

  Du kan studere helsesykepleie ved campus Bergen. 

  I studiet lærer du

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
  • om veiledning og undervisning
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

  Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng (2 år på heltid) gir mastergrad i helsesykepleie og kvalifiserer for arbeid som helsesykepleier. Dersom du avslutter studiet etter 90 studiepoeng (1,5 år), har du fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

  Praksis

  Det inngår 10 uker praksisstudier (til sammen 15 studiepoeng) innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

  Praksisstudiet er fordelt på fire uker i 2. semester (7,5 studiepoeng) og seks uker i 3. semester (7,5 studiepoeng).

  Det er 30 timer per uke, og det kreves 90% tilstedeværelse. Gjennom praksisstudiet vil du får varierte erfaringer i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke, og Høgskulen på Vestlandet tildeler praksisplasser til studentene. 

  Praktisk informasjon

  Studiet er samlingsbasert ved campus Bergen. 

  Samlinger

  Planlagte samlinger for høst 2024:

  Uke 34, 35, 39, 42, 44, 47 og 50.

  Uke 43: hjemmeeksamen

  Timeplan for høstsemesteret 2024 blir publisert 15. juli.
  Informasjon med forbehold om endringer.

  Hvordan er undervisningen?

  Arbeidsformene i studiet veksler mellom selvstudium, forelesinger, seminar, gruppeaktiviteter, ferdighetstrening, nettbaserte arbeidsformer og praksisstudier.

  Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse. Du vil også få trening i kommunikasjon og formidling av kunnskap, både skriftlig og muntlig.

  Er du allerede helsesykepleier og vil ta master?

  Har du allerede en videreutdanning i helsesykepleie og vil bygge på til en mastergrad, tar du enten 60 studiepoeng på deltid over 1,5 år, eller 30 studiepoeng på deltid over 1 år, basert på følgende:

  Fullført videreutdanning på 60 studiepoeng

  Har du utdanning som helsesykepleier på 60 studiepoeng (etter forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning fastsatt 1. desember 2005, eller forskrift fastsatt 12. mars 1998) kan du søke påbygg.

  Du tar i alt 60 studiepoeng og begynner i våren 2025. Du tar emnene:

  • HEL514, MAMET1HE (vår)
  • HEL515 (høst)
  • HEL590 (høst og vår)

  Fullført videreutdanning på 90 studiepoeng

  Har du utdanning som helsesykepleie på 90 studiepoeng (etter forskrift om nasjonal retningslinje fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. april 2021) kan du søke påbygg. 

  Du skal ta 30 studiepoeng. Du tar da masteroppgaven HEL590 over to semester: høst og vår.

  Dette vil tidligst bli fra høsten 2025.

  Har du videreutdanning som helsesykepleier fra før, skal du ikke i praksis. 
  Opptak til påbygg er betinget av kapasitet.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  HVL har bred satsning på internasjonalisering med student- og lærerutveksling og forskningssamarbeid. I forbindelse med masteroppgaven kan studenter inkluderes i ansattes forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner.

  Utdanningen er med i Nordplusnettverket Nordsne for master- og videreutdanninger innen sykepleie, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

  Andre utdanninger du kanskje vil like