Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Gjennom utdanning og forsking skal vi medverke til betre helse- og velferdstenester til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

Vi har omlag om lag 4 900 studentar på Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

SimArena

SimArena er nemninga på ulike testlaboratorium ved fakultetet. De blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking innan helse og sosialfag og tverrfagleg. Her er det rom for ferdigheitstrening, rettleiing, refleksjon, simulering og forsking.

Sjå også:

Dekanat:

bilde av Randi Skår

Randi Skår

Dekan

bilde av Alice Kvåle

Alice Kvåle

Prodekan for forsking

bilde av Monica Wammen Nortvedt

Monica Wammen Nortvedt

Prodekan for samhandling

bilde av Unni Margrethe Uren Aasen

Unni Margrethe Uren Aasen

Prodekan for utdanning