Hopp til innhald

ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne emneplanen. Kurset går over ett semester. Utdanningen inngår i en bachelorutdanning.

Engelsk språk og kultur innbefatter varierte skriftlige og muntlige språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Utdanningen gir innføring i korrekt, tilpasset og yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten lese noen skjønnlitterære tekster.

ING151 er et nettbasert kurs som er basert på klasseromskurset ING150.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte.

Studenten har:

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk
 • kunnskap om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Studenten

 • kan snakke engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (muntlig ferdighet)
 • kan skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (skriftlig ferdighet)
 • forstår faglig litteratur og annen litteratur på engelsk (leseferdigheter)
 • har utviklet gode ferdigheter i å forstå muntlige framstillinger av faglig og generell art på engelsk (lytteferdigheter)

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff
 • kan kommunisere på engelsk, skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Emnet er et valgemne i ingiørutdanningen.

Ingeniørstudenter ved campus Bergen har mulighet til å ta klasseromsversjonen av emnet, som har koden ING150. Ingeniørstudenter utenfor campus Bergen blir prioritert dersom det blir plassbegrensninger på emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det obligatoriske arbeidskravet består av:

 • 10 av 13 studieenheter må være gjennomgått og godkjent.

 

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Vurderingsform

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbøker

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING150 - Engelsk språk og kutur - Reduksjon: 10 studiepoeng