Hopp til innhald

ING301 Datateknologi og videregående programmering for ingeniører

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Anvendt datateknologi og programmering utgjør et viktig element i utviklingen av fremtidens produkter og tjenester.  Studentene får en videregående innføring i begreper, teknologi-plattformer og programmeringsprinsipper som ligger til grunn for digitale systemløsninger som anvender en kombinasjon av IoT enheter, webgrensesnitt, sky-tjenester og databaser.

Programmeringsspråket som blir brukt i kurset er primært Python. 

I kombinasjon med ING201 oppfyller faget opptakskrav om bakgrunn i datateknologi og programmering for den planlagte masterutdanningen innen ICT Engineering: anvendte datateknologi og ingeniørvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan 

 • forklare grunnleggende begreper innen objekt-orientert programmering
 • beskrive prinsipper for strukturert oppbygging av datamaskiner og kopling til eksterne enheter
 • forklare grunnleggende begreper for datarepresentasjon og spørringer i relasjonelle databaser
 • beskrive organisering av TCP/IP protokollstakken og sentrale protokoller for nettverksprogrammering

Ferdigheter

 • utvikle og implementere objekt-orienterte domenemodeller for bruk i applikasjoner
 • implementere enkle programvarekomponenter for innebygde system som gjør bruk av sensorer (for målinger) og aktuatorer (for kontroll)
 • anvende standardiserte dataformater (XML og JSON) samt databaser for lagring og henting av data i applikasjoner
 • utvikle enkle distribuerte applikasjoner som bruker API for nettverksprogrammering og kommunikasjon mellom applikasjoner og programvarekomponenter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere IKT-sikkerhetsaspekter og tiltak i digitale systemløsninger
 • identifisere og relatere komponenter som utgjør arkitektur i større programvaresystem.
 • diskutere bruken datateknologiske løsninger innen systemutvikling

Krav til forkunnskaper

ING201 Programmering for ingeniører, ELE102 Programmering og mikrokontrollere, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger på programmeringslab, og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske øvinger. Antall øvinger kunngjøres i semesterstart. Obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent.

Godkjente øvelser gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvelser leveres og godkjennes. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen der evaluering av praktiske ferdigheter inngår.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Programmeringsverktøy

Mer om hjelpemidler