Hopp til innhald

ING301 Datateknologi og videregående programmering for ingeniører

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Anvendt datateknologi og programmering utgjør et viktig element i utviklingen av fremtidens produkter og tjenester. Studentene får en videregående innføring i begreper, teknologi-plattformer og programmeringsprinsipper som ligger til grunn for digitale systemløsninger som anvender en kombinasjon av IoT enheter, webgrensesnitt, sky-tjenester og databaser.

Programmeringsspråket som blir brukt i kurset er primært Python.

I kombinasjon med ING201 oppfyller emnet opptakskrav på 10 studiepoeng innen programmering for den 2-årige masterutdanningen innen anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan

 • forklare grunnleggende begreper innen objekt-orientert programmering og hvordan man bruker disse i utviklingen av større systemer
 • beskrive prinsipper for strukturert oppbygging av datamaskiner og eksterne enheter
 • forklare grunnleggende begreper for datarepresentasjon og spørringer i relasjonelle databaser
 • beskrive organisering av TCP/IP protokollstabelen og sentrale protokoller for nettverksprogrammering

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle og implementere objekt-orienterte domenemodeller for bruk i applikasjoner
 • implementere enkle programvarekomponenter for innebygde system som bruker sensorer (for målinger) og aktuatorer (for kontroll)
 • anvende standardiserte dataformater (f.eks. XML og JSON) samt relasjonelle databaser for lagring og henting av data i applikasjoner
 • utvikle enkle distribuerte applikasjoner som bruker HTTP og TCP for nettverksprogrammering og kommunikasjon mellom applikasjoner og programvarekomponenter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og relatere komponenter som utgjør arkitekturen i større programvaresystem
 • diskutere bruken av konsepter og teknologier innen systemutvikling (domenemodell, databaser, REST API grensesnitt, operativsystemer og tråder)
 • beskrive hvordan det utvikles løsninger i programvare ut ifra en abstrakt problembeskrivelse
 • vurdere de grunnleggende prinsipper for hvordan applikasjoner skal utvikles i forhold til IKT-sikkerher

Krav til forkunnskaper

ING201 Programmering for ingeniører eller ELE102 Programmering, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger på programmeringslab, og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske øvinger. Antall øvinger kunngjøres i semesterstart. Obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent.

Vurderingsform

Muntlig eksamen der evaluering av praktiske ferdigheter inngår.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Programmeringsverktøy

Mer om hjelpemidler