Kunstfagutdanning ved HVL

Institutt for kunstfag tilbyr ein brei og attraktiv fagportefølje innan drama, kunst og håndverk og musikk. Våre mangfoldige studieprogram gir ettertrakta kompetanse i skule, barnehage og samfunn, og du vil få ei solid utdanning som kan gi deg mange mogelegheiter.

Dei tre hovudutdanningane ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er grunnskulelærarutdanning 1-7grunnskulelærarutdanning 5-10 og barnehagelærarutdanning. Instituttets fagområde er viktige innanfor desse utdanningane, og i tillegg er det ansvarleg for ei rekke andre studium.

Velkomen som student hos oss!

Drama

Musikk

Dans

Kunst og handverk

Kunstfagutdanningar med fleire mulege fagfordjupningar