Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv

Forskergruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv er opptatt av hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes.

Seksjon for matematikk fagdidaktikks lange tradisjon med å benytte kritiske metodologier til å undersøke ulike sider ved matematikkundervisning videreføres gjennom forskergruppen.

Gruppens forskning rettes særlig mot hvordan ulike aktører agerer kritisk i møte med læring, undervisning, bruk og anvendelse av matematikk i ulike sammenhenger.

Forskergruppen organiseres i fire tematiske undergrupper, som alle har felles perspektiv og overlappende forskningstema som gjør det naturlig å organisere dem i samme forskergruppe.

Dette inkluderer tema som matematikklæring hos barn i ulike aldre, modellering i tilknytning til kritisk-matematisk danning, matematiske argumentasjon og agens knyttet til samfunnet, og argumentasjon innen digitale kommunikasjonsformer.

FINNUT-prosjekt i matematikk

Forskningsprosjekter fordelt på fire tematiske undergrupper