Studieprogram ved Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon har eit breitt tilbod innan fagområde økonomi og administrasjon.

Semesterprogram Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)

Instituttet følger opp bærekraftsatsingen sin med et tilbud til norske og internasjonale studenter. Fra høsten 2020 tilbyr instituttet engelskspråklige emner på ti studiepoeng som har spesiell fokus på kunnskap og dilemma knyttet til FNs bærekraftsmål. Emnene er samlet under overskriften «The Norwegian West Coast SDG Educational Initiative – Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)».

 

Årbok

Bla i instituttet si årbok og sjå bachelor- og masteroppgåvene som studentane har levert.

Avhandlingane i sin heilskap finn du i HVL sitt arkiv.