Utdanningsprogram ved IØA

Institutt for økonomi og administrasjon har eit breitt tilbod innan fagområde økonomi og administrasjon som omfattar mellom anna reiseliv, eigedomsmekling, logistikk og juss.

Den største bachelorutdanninga vår i økonomi og administrasjon følgjer UHR-ØA sin plan for bachelor i økonomi og administrasjon, og er bygd opp med obligatoriske emne innan bedriftsøkonomisk analyse (finans, investering, økonomistyring og regnskap), administrative fag (strategi, organisasjon, leiing, marknadsføring, innovasjon og entreprenørskap), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi, makroøkonomi by- og regionaløkonomi), metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitskapleg metode) og etikk (etisk teori, samfunnsansvar og berekraft).

Semesterprogram Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)

Instituttet følger opp bærekraftsatsingen sin med et tilbud til norske og internasjonale studenter. Fra høsten 2020 tilbyr instituttet engelskspråklige emner som samles under overskriften «The Norwegian West Coast SDG educational initiative – Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)».

Per semester er det planlagt tre kurs på ti studiepoeng som har spesiell fokus på kunnskap og dilemma knyttet til FNs bærekraftsmål.

Oppstart er ved campus Haugesund der studentene nå kan søke om opptak til «Semester programme in Business and maritime management in a sustainable world».

Programmet er en tverrfaglig kurspakke som vil gi studentene kvalifikasjoner blant annet innen entreprenørskap, skipsøkonomi og ledelse i maritime organisasjoner.

 

Årbok

Bla i instituttet si årbok og sjå bachelor- og masteroppgåvene som studentane har levert.

Avhandlingane i sin heilskap finn du i HVL sitt arkiv.