Heimeeksamen og oppgåveskriving

Her finn du informasjon om oppgåveskriving og innlevering.

Når du skal skrive oppgåve, anbefaler vi deg å sjå på biblioteket sine nettsider. I emneplanane står det kva krav som gjeld for oppgåveskriving for det enkelte emnet.

Skal du samle inn personopplysningar i samband med oppgåveskriving, må du følgje HVL sine forskingsetiske retningslinjer for registrering og handtering av personopplysningar. 

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i Studentweb finn du kandidatnummeret ditt. Dette er erstatning for namnet ditt, og sikrar anonym sensur. Du får nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen. 

Innlevering av heimeeksamen og oppgåver

Frist for å levere inn oppgåver er som hovudregel kl. 14.00. Fristen er absolutt. Alle heimeeksamenar og eksamensoppgåver skal leverast digitalt i eksamenssystemet WISEflow

Dokumentet du leverer inn skal ha topp- eller bunntekst med følgjande informasjon: Emnekode, kandidatnummer og dato for innleveringsfrist. Denne informasjonen finn du i Studentweb.

Slik leverer du i WISEflow

Når du leverer oppgåva i WISEflow blir det automatisk laga ei framside. Denne inneheld dato, emnenamn, kandidatnummer og eventuell anna informasjon. Fyll eventuelt inn det som er nødvendig for å få levert oppgåva, til dømes tal ord.

På heimeeksamenar og oppgåver (FLOWassign) er det krav om at du lastar opp oppgåva di som ei PDF-fil. Denne brukarrettleiinga viser korleis du lagar PDF-filer

 

Logg på WISEflow


Du kan når som helst logge på WISEflow for å sjå korleis det ser ut, og gjennomføre demo-eksamen så mange gonger du vil. Vi anbefaler dei to seinaste versjonane av nettlesarane Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari. 

Bachelor-og masteroppgåver

Framside

For bachelor- og masteroppgåver skal du fylle ut ei eiga framside som skal vere førsteside i oppgåva. Du skal som hovudregel skrive namnet ditt på framsida, men nokre studieprogram har krav om anonymitet. Dei det gjeld vil få informasjon.

For at tittelen på master- eller bacheloroppgåva skal bli med på vitnemålet ditt, må du sjølv legge den inn i StudentWeb.

Språk

Bachelor- eller masteroppgåva skal skrivast på det språket som er mest relevant for innhaldet i oppgåva og dei praktiske forholda for kvar enkelt student. Oppgåver som blir skrivne på norsk, skal ha eit samandrag på engelsk eller eit anna relevant framandspråk. Oppgåver som blir skrivne på eit ikkje-skandinavisk språk, skal ha eit kort samandrag på norsk/skandinavisk.

Veiledningskontrakter og retningslinjer

Publisering av oppgåver

Ønskjer du å gjere bachelor- eller masteroppgåva di tilgjengeleg for andre? Vi tilbyr publisering i HVL Open. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema

Skal du gjennomføre spørreundersøking som del av oppgåva di?

Som student har du tilgang til verktøyet SurveyXact.

Logg på med Feide!