Kritisk demokratisk danning

Tverrfagleg forskargruppe som ser på demokratisk danning i skuleverk og lærarutdanning.

Prosjekt

Les også om forskingsgruppa på dei engelske nettsidene våre.

Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald