Kritisk demokratisk danning

Tverrfagleg forskargruppe som ser på demokratisk danning i skuleverk og lærarutdanning.

Prosjekt

Forskargruppeleiar

bilde av Inger Elin Lilland

Inger Elin Lilland

Førstelektor

Les også om forskingsgruppa på dei engelske nettsidene våre.

Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald