To elevar i klasserommet

Kritisk demokratisk danning

Tverrfagleg forskargruppe som ser på demokratisk danning i skuleverk og lærarutdanning.