Avlyser fysisk undervisning ved campus Bergen

Høgskulen på Vestlandet avlyser all planlagt fysisk undervisning ved campus Bergen og ber alle ansatte i Bergen som kan om å jobbe hjemmefra. Dette gjelder i ti dager framover, med bakgrunn i Bergen kommune sine nye korona-tiltak.

– Vi er med på denne dugnaden som byrådet i Bergen nå setter i verk. Vi må jobbe sammen for å unngå et større smitteutbrudd i Bergen, sier rektor Berit Rokne.

Rektor forteller at krise- og beredskapsgruppen i HVL har sittet i møte i kveld.

– Campus Bergen er åpen, men vi avlyser all planlagt fysisk undervisning på campus i Bergen i ti dager fremover. Dette gjelder fra og med i morgen onsdag 9. september til og med fredag 18. september, sier Rokne.

– Det vil så langt som mulig bli lagt til rette for digital undervisning.

Et unntak er ferdighetstrening og simulering på campus for noen utdanninger, for eksempel for helse- og sosialfagstudenter. Denne undervisningen vil gjennomføres som normalt, men det blir innført krav om munnbind.

Koronatiltakene får også konsekvenser for noen av studentene som har planlagt praksis i uke 37 og 38. Nærmere avklaring av dette vil bli gitt til studentene i Canvas.

– Campus Bergen er fortsatt åpen, for å ivareta studenter som har vanskelige studieforhold hjemme. For de som oppholder seg på campus framover er det helt avgjørende at smittevernsreglene etterfølges.

Når det gjelder ansatte har krise- og beredskapsledelsen i HVL bestemt at alle ansatte ved campus Bergen som kan skal jobbe hjemmefra fremover.

Rektor sier at ansatte i HVL bes avgrense sin jobbreiseaktivitet, inkludert mellom campuser, til reiser som blir vurdert som helt nødvendige.