Jobbar med løysing for praksis ved campus Bergen

- Vi har hatt gode møte med Bergen kommune i dag og vi har vi fått svar frå Kunnskapsdepartementet som klargjer mykje. Vi jobbar no med å få finne gode og raske løysingar. Målet vårt er at alle aktuelle studentar om mogleg er i praksis igjen frå måndag 15. februar, seier HVL-rektor Gunnar Yttri.

Den uavklarte situasjonen rundt praksis for 1800 studentar i Bergen er i ferd med å løyse seg.

– Vi jobbar for fullt og har hatt gode møte i dag med Bergen kommune, og vi skal møte Statsforvaltaren i morgon.

– Vi er innstilt på at ting finn ei god løysing før helga. Det er viktig for oss alle at ting er føreseieleg og klart så raskt som mogleg.

– Målet vårt er at alle aktuelle studentar om mogleg er i praksis igjen frå måndag 15. februar.

– Vi vil informere så raskt vi har ting klart. Studentar må halde seg oppdatert i Canvas, seier HVL-rektor Gunnar Yttri.

 

Informasjon om koronatiltak ved HVL