Koronasituasjonen og HVL

Nasjonale og lokale myndigheter har satt i verk nye tiltak for å begrense utbruddet av Covid-19. Dette gjelder for deg som er student eller ansatt ved HVL.

Do you prefer to read this article in English?

Undervisning og praksis går som planlagt

– Campusundervisningen går som planlagt, innenfor de gjeldende smittevernsreglene, sier rektor Berit Rokne.

Rokne forteller at mye av undervisningen på HVL nå foregår digitalt. De fleste eksamenene er også lagt opp som hjemmeeksamener.

– Vi holder campusene våre åpne. Vi vet at mange studenter har behov for å være på campus. Så må vi hele veien vurdere situasjonen. Vi vet at ting kan endre seg fort.

– Når det gjelder praksis skal også den fortsette som planlagt.

De fleste eksamenene er også lagt opp som hjemmeeksamener.

– Vi har åpnet for å arrangere skriftlig skoleeksamen når det er faglig gode grunner for dette.

– Når vi arrangerer skoleeksamen vil vi gi god informasjon i forkant direkte til de det gjelder. Vi tar alle smittevernshensyn og gjennomfører dette på en trygg og god måte.

– Vi vil også arrangere ny eller utsatt eksamen tidlig i vårsemesteret slik at studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdomssymptomer ikke må vente lenge for å få avlegge eksamen.

Hjemmekontor i Bergen og på Stord

HVL følger opp Bergen kommune og Stord kommune sin oppfordring om mer bruk av hjemmekontor

- Ansatte ved disse to campusene med oppgaver som tilsier at de kan jobbe deler eller hele arbeidsuken hjemmefra oppfordres til å gjøre det framover, sier rektor.

Lokale tilpasninger

Rokne ser og at enkelte kommuner kan innføre egne tiltak som kan få følger for ansatte og studenter ved HVL.

– Her er det viktig at vi alle gjør oss kjent med de ulike lokale tilpasningene.

– Rundt våre fem campuser er smittetallene og situasjonen nå litt ulik.

– Nå er det svært viktig at vi alle bidrar til godt smittevern for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Vi må ta vare på hverandre i denne situasjonen.