Tilbake til fysisk og digital undervisning ved campus Bergen

– Frå og med onsdag 30. september er vi tilbake til ein meir normal koronasituasjon ved campus Bergen. Det betyr ein kombinasjon av fysisk og digital undervising for studentane våre, seier HVL-rektor Berit Rokne.

Do you prefer to read this article in English?

Som kjend avlyste HVL i starten på september all fysisk undervisning ved campus Bergen med nokre unnatak. Dette i tråd med koronatiltaka frå Bergen kommune.

Etter at kommunen letta på tiltaka sist veke, opna HVL for meir undervisning på campusen i Bergen.

– Vi har hatt ein gradvis opning når det gjeld å få til meir undervisingsaktivitet på campusen vår i Bergen. Alt i tråd med gode smittevernstiltak.

– Vi opplever at dette har gått bra og vi ser fram til å få studentane våre tilbake, og vi skal gjere vårt for å ta ekstra godt vare på studentane.

Vi ber studentane halde seg oppdatert om planlagt undervisningsaktivitet i Canvas og i TimeEdit.

Finne gode løysingar

Rokne fortel at koronasituasjonen framleis gir nokre utfordringar som HVL no jobbar for å løyse.

– Vi har til dømes nokre praksisstader som innfører eigne smitteverntiltak basert på lokale utbrot eller som førebyggjande tiltak mot eventuelle utbrot. Det kan påverke praksisgjennomføringa for nokre av studentane våre.

– Vi jobbar difor med å finne gode løysingar slik at studentane skal få gjennomført praksisen sin og ikkje få forseinkingar i studieløpet sitt.

Fleksibilitet for tilsette

Rokne seier at HVL ønskjer tilsette tilbake på campusane.

– Det trur vi er viktig og bra. Så legg vi opp til fleksibilitet med tanke på heimekontor ut i frå situasjonen vi står i.

HVL oppmodar framleis tilsette til å avgrense jobbreiseaktiviteten, inkludert mellom campusar, til reiser som vert vurdert som nødvendige.