Bergen kommune oppfordrer til selvpålagt karantene

I samråd med Folkehelseinstituttet oppfordrer Bergen kommune mandag ettermiddag alle studenter i Bergen som har vært på fester eller sammenkomster der smittevernsreglene ikke er overholdt, om å gå i 10 dagers selvpålagt karantene.

Do you prefer to read this article in English?

– Vi ber studentene våre om å forholde seg til dette. Nå jobber vi med å se hvordan vi kan legge til rette for en så god undervisningssituasjon som mulig for studentene, tatt i betraktning dagens situasjon, sier rektor Berit Rokne.

Hun ber også studenter fra andre campuser i HVL som har vært på fester eller sammenkomster i Bergen der smittevernsreglene ikke er overholdt, om å følge oppfordringen med gå i 10 dagers selvpålagt karantene.

– Vi vet at en del studenter beveger seg mellom campusene våre, derfor er dette viktig å merke seg.

Hun sier at de studentene som går i selvpålagt karantene melder fra til sin nærmeste lærer, som vil melde dette videre.

Åpne campuser

Rokne sier at alle HVL sine campuser fortsatt vil være åpne og at smittevernet på campusene er godt ivaretatt, blant annet gjennom forsterket renhold og høy oppmerksomhet rundt smittevernsreglene.

– Vi har bestemt oss for å holde campusene våre åpne. For de som ikke må i karantene er det trygt å oppholde seg på våre campus, forutsatt at vi alle følger smittevernsreglene.

Det var på en pressekonferanse som Bergen kommune holdt mandag ettermiddag oppfordringen om selvpålagt karantene kom, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

Kommunen poengterer i pressemeldingen at karantenen bør være i ti dager fra dagen man deltok på festen eller sammenkomsten.

Legge til rette

Rektor Berit Rokne sier at HVL nå ser på hvordan man kan legge til rette for en best mulig studiesituasjon for studentene.

- Studentene er i fokus. Vi vil nå blant annet se på hvor mye digital og fysisk undervisning vi kan legge til rette for ved campusen vår i Bergen.

Praksis er også en del av dette.

– Vi har studentledelsen med i dette arbeidet, og vi vil informere studenter i Canvas og ansatte på intranettet fortløpende.

Rokne er tydelig på at HVL har god beredskap rundt situasjonen.

– Vi følger situasjonen og vi ser at ting kan endre seg fort, og at vi må vurdere tiltak fortløpende.

Viktig å følge smittevernsreglene

Det har ikke vært rapportert om nye smittetilfeller ved HVL i helgen eller mandag 31. august. I dag tirsdag 1. september ble det rapportert to nye smittetilfeller ved HVL. 

Totalt er det bekreftet 28 smittede HVL-studenter ved campus Bergen. Alle er smittet gjennom aktiviteter utenfor campus Bergen.

Hun minner om HVL sine smittevernsregler som slår tydelig fast at ingen syke studenter eller ansatte skal være på høgskulen sine campus. Man skal heller ikke være på campus hvis en har symptomer på sykdom, mistanke om at man kan ha blitt smittet, har lette og milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, bekreftet covid-19 eller vært i nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19.

– Er du usikker bør du teste deg raskt. Det er en klar oppfordring vi har fått fra smittevernskontoret.

Rokne sier at HVL har god og løpende dialog med smittevernskontoret i Bergen kommune.

– Vi samarbeider godt og er i daglig kontakt. Studentene som er bekreftet smittet blir pålagt isolasjon av smittevernkontoret. De personene som smittevernkontoret har definert som nærkontakter til de smittede blir pålagt karantene.

– Det viktigste nå er at vi alle følger smittevernreglene for å unngå videre smittespredning.

– Vi må holde nødvendig avstand, huske god hånd- og hostehygiene og unngå at vi er sammen med mange forskjellige mennesker i ulike sammenhenger.