Covid-19 situasjonen ved HVL

Det er nå over fem uker siden HVL fikk bekreftet de første smittede studentene i Bergen. Det totale tallet på smittede HVL-studenter i Bergen siden 21. august er nå 45.

Oppdatert 28.9.20

Do you prefer to read this article in English?

Rektor Berit Rokne sier at tallene vil utvikle seg fremover.

- Vi er i god kontakt med smittevernskontoret i Bergen kommune og vi har kontakt med flere av studentene som har vært i karantene og isolasjon, og flere er nå rapportert friske. Vi vil nok også få en del nye bekreftede smittetilfeller blant studentene fremover, samtidig som flere blir friske.

- Så tallene vil nok bevege seg i begge ender her.

De første smittetilfellene ved HVL i Bergen var knyttet til studenter ved økonomi og administrasjon. Det er også bekreftet smittede studenter ved lærerutdanning, helse- og sosialfagutdanning og ingeniørutdanning.

Alle bekreftede smittetilfeller er knyttet til aktiviteter utenfor campus. Studentene som er bekreftet smittet er pålagt isolasjon av smittevernkontoret i Bergen kommune. De personene som smittevernkontoret har definert som nærkontakter til de smittede er pålagt karantene.


– Vi har som kjent åpne campuser, og det er trygt å oppholde seg på campus, forutsatt at vi alle følger smittvernsreglene, sier rektor Berit Rokne.

HVL sine smittevernsregler  slår tydelig fast at ingen syke studenter eller ansatte skal være på høgskulen sine campuser. Man skal heller ikke være på campus hvis man har symptomer på sykdom, mistanke om at man kan ha blitt smittet, vært i kontakt med smittede, har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, bekreftet covid-19 eller vært i nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19.

- Er du usikker bør du teste deg raskt. Det er en klar oppfordring vi har fått fra smittevernskontoret, understreker rektor.

– Det viktigste nå er at vi alle er ekstra nøye med å følge smittevernreglene for å unngå videre smittespredning. 

– Det er viktig å holde nødvendig avstand, huske god hånd- og hostehygiene og unngå at man er sammen med mange forskjellige mennesker i ulike sammenhenger.