Trygg eksamensavvikling ved HVL

Etter nøye vurderinger har HVL omgjort mange av høstens eksamener til hjemmeeksamener. En del eksamener vil likevel bli gjennomført på campus fordi det er gode faglige grunner til det. Smittevernet vil bli ivaretatt på en god måte.

Prorektor Bjørg Kristin Selvik forklarer at fagmiljøene ved HVL har fått anledning til å søke om å avholde eksamen på campus, og at søknadene i noen tilfeller har blitt innvilget. I hvert tilfelle har man vurdert nøye både hva som er faglig forsvarlig og hva som er forsvarlig med tanke på smittevern.

Hun understreker at HVL følger smittesituasjonen tett.

– Vi må ta høyde for at smittesituasjonen og forholdsreglene vi må ta kan endre seg, men slik situasjonen er nå, planlegger vi for enkelte eksamener med fysisk oppmøte, forteller Selvik.

Eksamensformene på campus kan være skriftlig, muntlig eller praktisk eksamen, og studentene finner informasjon om hva som gjelder for hver enkelt eksamen i Studentweb.

Alle eksamener vil være i tråd med smittevernreglene ved HVL. Høgskolen har laget egne regler for smittevern under skriftlig skoleeksamen.

– Studenter som skal møte til eksamen, kan føle seg trygge på at vi tar smittevern på alvor, og at eksamen vil bli avviklet på en trygg måte, understreker Selvik.

Hun forteller at det blant annet vil bli tatt grep slik at studenter som skal avlegge eksamen på campus ikke trenger å reise til og fra campus i rushtiden.

– Hold deg hjemme hvis du er syk

Selvik forsikrer om at egenmelding vil bli godkjent som gyldig fravær fra fysisk oppmøte på eksamen i høst.

– Vi har alle et ansvar for at smitten ikke skal spre seg, og kjenner du på symptomer, er du i karantene eller er du bekymret for at du kan spre smitte til andre, skal du ikke møte opp fysisk.

– Blir du syk under eksamen, skal du straks melde fra til eksamensvakten og avbryte eksamen.

Studenter som må holde seg hjemme vil få en ny sjanse tidlig i vårsemesteret, da HVL vil arrangere eksamen for studenter som ikke har hatt anledning til å møte til eksamen på campus i høst.

Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er ute, men studenter som tilhører en risikogruppe eller av andre smittevernfaglige årsaker ikke bør gjennomføre eksamen i et lokale sammen med andre, kan sende inn en søknad om tilrettelegging med dokumentasjon på dette.

Her finner du mer informasjon om eksamensavviklingen.